Przejdź do

Prawo rodzinne

Rosnące – i to dynamicznie – koszty życia poważnie wpływają na portfele każdego z nas. Tym samym alimenty w dotychczasowej wysokości po prostu często nie wystarczają na pokrycie wydatków, jakie trzeba podjąć na utrzymanie uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, np. małoletniego dziecka. Dlatego warto pomyśleć o podwyższeniu alimentów. Jak to osiągnąć? Bardzo często jedynym

 

Alimenty to jeden z podstawowych obowiązków, jaki ma każdy rodzic wobec swojego dziecka. Za jego niewypełnianie grożą surowe konsekwencje, łącznie z karą pozbawienia wolności. Nie oznacza to, że rodzic musi płacić alimenty dokładnie w takiej wysokości, jak zażąda tego drugi z rodziców bądź samo dziecko. Wszystko zależy od okoliczności przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

 

Stało się – podjęliśmy decyzję o rozstaniu ze współmałżonkiem. Wiele osób w takiej sytuacji zastanawia się, jak zakończyć związek od strony prawnej, uwzględniając ewentualne konsekwencje wybranej drogi. Możliwości są dwie – rozwód albo separacja. Obie mogą stanowić sądowe rozwiązanie sytuacji, w której w małżeństwie doszło do rozkładu pożycia, choć każda z nich

 

Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad osobami najbliższymi w dalszym ciągu pozostają częstym zjawiskiem w polskich rodzinach. Przemoc w domu nie zawsze musi oznaczać awantury lub bicie – z różnych powodów jej ofiary często ukrywają, że są gnębione, natomiast oprawcy nierzadko cieszą się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Warto jednak pamiętać, że

 

Według ekspertów, w ostatnich latach nawet co trzecie zawarte małżeństwo ulega rozpadowi. Wiele par w takich sytuacjach decyduje się na definitywne i formalne zakończenie związku poprzez rozwód polubowny. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie długotrwałego, kosztownego procesu. Omawiamy kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron, a także wszelkie

 

Ile kosztuje rozwód?

16 mar 2023 8:23 am

Jedną z pierwszych myśli wielu osób, rozważających złożenie pozwu przeciwko współmałżonkowi jest to, jak kosztowne będzie sądowe rozwiązanie małżeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie okoliczności w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt rozwodu. Co składa się na koszty sprawy rozwodowej? Lista czynników,

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji jest trudna i bolesna, szczególnie gdy w danej sprawie udział biorą również dzieci. W takiej sytuacji ważnym elementem jest określenie odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na ich utrzymanie. Wysokość alimentów rodzi zazwyczaj wiele pytań. Wpływa na nią szereg czynników – od wydatków mieszkaniowych, poprzez finansowanie pasji i innych potrzeb

 

Osoba, której sąd nakazał uiszczanie świadczenia pieniężnego na rzecz bliskiej osoby, zobligowana jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W jaki sposób polskie prawo reguluje obowiązek alimentacyjny, kiedy ponosi się odpowiedzialność za uchylanie się od niego i co grozi za niealimentację, czyli niepłacenie alimentów? Obowiązek alimentacyjny – podstawa prawna Konieczność

 

Rozwód to obok unieważnienia małżeństwa jedyny sposób na formalne zakończenie związku małżeńskiego. Jednak w Polsce małżonkowie nie mogą rozwieść się jedynie na podstawie swojego oświadczenia. Konieczne jest wydanie wyroku rozwodowego przez sąd, do czego może dojść jedynie po przeprowadzeniu postępowania cywilnego. Postępowanie to rozpoczyna skuteczne złożenie pozwu w sądzie.

 

Rodzice mają wobec dzieci nie tylko obowiązki, ale i prawa. Decydują m.in. o wyborze szkoły dla swojej pociechy, sposobie leczenia schorzeń czy miejscu spędzania wakacji. Jednak w niektórych sytuacjach przywilej ten może zostać ograniczony lub odebrany poprzez pozbawienie praw rodzicielskich. To zawsze sprawy trudne i obciążone dużym ładunkiem emocjonalnym. Na czym polega takie rozwiązanie?