Przejdź do

Prawo rodzinne

Finansowe utrzymywanie dziecka do momentu zakończenia przez nie edukacji to obowiązek, który spoczywa na każdym z rodziców. W sytuacji, gdy żyją oni osobno, a jeden z nich unika partycypowania w wydatkach, druga strona może złożyć wniosek o alimenty, które są przyznawane na drodze sądowej. Czy wiesz, jak napisać taki pozew i przygotować się do każdego etapu postępowania? Przeczytaj

 

Przemoc w związkach, rodzinach czy w pracy przybiera różne formy, które często są nieoczywiste dla samej osoby pokrzywdzonej, a dla policji i sądów —trudne do udowodnienia. Przykładem takich przemocowych zachowań jest znęcanie się psychiczne, które może polegać na dręczeniu, grożeniu, szantażowaniu, obrażaniu czy poniżaniu. Ze względu na manipulacje osoby oskarżonej, a także

 

Rosnące – i to dynamicznie – koszty życia poważnie wpływają na portfele każdego z nas. Tym samym alimenty w dotychczasowej wysokości po prostu często nie wystarczają na pokrycie wydatków, jakie trzeba podjąć na utrzymanie uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, np. małoletniego dziecka. Dlatego warto pomyśleć o podwyższeniu alimentów. Jak to osiągnąć? Bardzo często jedynym

 

Alimenty to jeden z podstawowych obowiązków, jaki ma każdy rodzic wobec swojego dziecka. Za jego niewypełnianie grożą surowe konsekwencje, łącznie z karą pozbawienia wolności. Nie oznacza to, że rodzic musi płacić alimenty dokładnie w takiej wysokości, jak zażąda tego drugi z rodziców bądź samo dziecko. Wszystko zależy od okoliczności przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

 

Stało się – podjęliśmy decyzję o rozstaniu ze współmałżonkiem. Wiele osób w takiej sytuacji zastanawia się, jak zakończyć związek od strony prawnej, uwzględniając ewentualne konsekwencje wybranej drogi. Możliwości są dwie – rozwód albo separacja. Obie mogą stanowić sądowe rozwiązanie sytuacji, w której w małżeństwie doszło do rozkładu pożycia, choć każda z nich

 

Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad osobami najbliższymi w dalszym ciągu pozostają częstym zjawiskiem w polskich rodzinach. Przemoc w domu nie zawsze musi oznaczać awantury lub bicie – z różnych powodów jej ofiary często ukrywają, że są gnębione, natomiast oprawcy nierzadko cieszą się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Warto jednak pamiętać, że

 

Według ekspertów, w ostatnich latach nawet co trzecie zawarte małżeństwo ulega rozpadowi. Wiele par w takich sytuacjach decyduje się na definitywne i formalne zakończenie związku poprzez rozwód polubowny. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie długotrwałego, kosztownego procesu. Omawiamy kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron, a także wszelkie

 

Ile kosztuje rozwód?

16 mar 2023 8:23 am

Jedną z pierwszych myśli wielu osób, rozważających złożenie pozwu przeciwko współmałżonkowi jest to, jak kosztowne będzie sądowe rozwiązanie małżeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie okoliczności w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt rozwodu. Co składa się na koszty sprawy rozwodowej? Lista czynników,

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji jest trudna i bolesna, szczególnie gdy w danej sprawie udział biorą również dzieci. W takiej sytuacji ważnym elementem jest określenie odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na ich utrzymanie. Wysokość alimentów rodzi zazwyczaj wiele pytań. Wpływa na nią szereg czynników – od wydatków mieszkaniowych, poprzez finansowanie pasji i innych potrzeb

 

Osoba, której sąd nakazał uiszczanie świadczenia pieniężnego na rzecz bliskiej osoby, zobligowana jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W jaki sposób polskie prawo reguluje obowiązek alimentacyjny, kiedy ponosi się odpowiedzialność za uchylanie się od niego i co grozi za niealimentację, czyli niepłacenie alimentów? Obowiązek alimentacyjny – podstawa prawna Konieczność