Przejdź do

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Admin 16 mar 2023

Decyzja o rozwodzie lub separacji jest trudna i bolesna, szczególnie gdy w danej sprawie udział biorą również dzieci. W takiej sytuacji ważnym elementem jest określenie odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na ich utrzymanie. Wysokość alimentów rodzi zazwyczaj wiele pytań. Wpływa na nią szereg czynników – od wydatków mieszkaniowych, poprzez finansowanie pasji i innych potrzeb dziecka. Podpowiadamy, co należy wziąć pod uwagę, by obliczyć odpowiednią kwotę alimentów.

Wysokość alimentów na dziecko – co warto wiedzieć na początek?

Rodzic, który po rozwodzie lub separacji mieszka z dzieckiem, realizuje obowiązek alimentacyjny poprzez opiekę. Druga ze stron – ojciec lub matka – powinien spełniać wspomniany obowiązek w formie finansowej, czyli po prostu przekazując co miesiąc określoną kwotę. Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana przez sąd na podstawie indywidualnej sytuacji rodziny.

W Polsce wydatki na utrzymanie potomka są obliczane w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podczas takiego postępowania sąd bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców, czyli ich majątek, dochody po odliczeniu podatków i inne zobowiązania. Kwota alimentów może być różna także w zależności od wieku dziecka. Wydatki na malucha w wieku przedszkolnym są inne niż na nastolatka. Ponadto ważna jest liczba dzieci – im więcej ma ich rodzic, tym niższe alimenty mogą być przyznane na każde z nich.

Jak obliczyć wysokość alimentów przed postępowaniem sądowym?

Wspominaliśmy na początku, że sąd przy ustalaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę wiele czynników, związanych m.in. z potrzebami dziecka. Te będą się różnić w zależności od wieku osoby uprawnionej, ale możemy wyszczególnić kilka podstawowych grup kosztów, na które warto zwrócić uwagę. Kwota alimentów będzie więc zależna od wydatków na:

1. Mieszkanie

Należy zsumować wszystkie koszty utrzymania mieszkania lub domu (bez względu, czy jest to lokal własnościowy, czy wynajmowany), a następnie podzielić je przez liczbę osób, które w nim mieszkają. By ułatwić sobie zadanie, można zsumować także roczne wydatki i podzielić je przez 12 miesięcy – wtedy unika się problemów z oszacowaniem np. rachunków za ogrzewanie.

2. Opiekę nad dzieckiem

Ta grupa obejmuje wydatki na przedszkole, szkołę oraz koszty związane z opieką nad dzieckiem w przypadku nieobecności rodzica (np. wynagrodzenie opiekunki).

3. Żywienie

Obliczając wysokość alimentów, trzeba również wziąć pod uwagę koszty zakupu żywności, w tym posiłki przygotowywane w domu, jedzenie na mieście oraz w szkole lub przedszkolu. Kwota ta może różnić się w zależności od tego, czy np. dziecko ma przepisaną przez lekarza specjalną dietę.

4. Odzież

W tej grupie kwota wydatków powinna być uzasadniona zamożnością rodziny – będzie wyższa w przypadku lepiej sytuowanych osób. Obejmuje wszystkie koszty związane z ubraniami zimowymi i letnimi oraz obuwiem.

5. Środki czystości i higieny

Rachunki za środki czystości, takie jak żele pod prysznic, pasty do zębów itd. również zależą od wieku czy potrzeb dziecka. Jeśli osoba uprawniona ma schorzenia, wymagające specjalistycznej pielęgnacji (np. chorobę skórną), kwota alimentów może być wyższa.

6. Opiekę medyczną

Jeśli dziecko choruje i wymaga przyjmowania leków, należy to uwzględnić podczas wyliczania alimentów. Ważne będą również wydatki na prywatne wizyty lekarskie, suplementy czy rehabilitację.

Oprócz wymienionych wydatków, wysokość alimentów na dziecko powinna również uwzględniać np.: organizację urodzin i świąt, zakup zabawek, pokrycie kosztów wyjazdów na ferie i wakacje, rozwijanie pasji dziecka, rozwój kulturalno-rozrywkowy czy kieszonkowe.

Jak przedstawić kwotę alimentów w sądzie?

Podczas postępowania sądowego rodzic, który domaga się alimentów, powinien podać ich szacunkową wysokość. W tym celu należy zsumować wymienione wcześniej wydatki i określić miesięczne koszty utrzymania dziecka. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Kancelaria prawna pomoże w ustaleniu, jaka może być wysokość alimentów na dziecko, przygotuje odpowiedni wniosek i zaproponuje reprezentację podczas postępowania w sądzie.