Przejdź do

Pozew o alimenty — w jaki sposób złożyć wniosek?

Admin 20 mar 2024

Finansowe utrzymywanie dziecka do momentu zakończenia przez nie edukacji to obowiązek, który spoczywa na każdym z rodziców. W sytuacji, gdy żyją oni osobno, a jeden z nich unika partycypowania w wydatkach, druga strona może złożyć wniosek o alimenty, które są przyznawane na drodze sądowej. Czy wiesz, jak napisać taki pozew i przygotować się do każdego etapu postępowania? Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się, jak przebiega cała procedura i o czym pamiętać podczas składania dokumentów.

Czym są alimenty i kiedy można złożyć pozew o nie?

Formalny wniosek o tego typu świadczenia finansowe ma na celu zapewnienie dziecku środków do rozwoju i edukacji kiedy rodzice nie są w związku, a jedna ze stron nie łoży na jego utrzymanie. W praktyce oznacza to, że rodzic, który nie mieszka ze swoim potomstwem, ma obowiązek wspierać je pieniężnie w taki sposób, aby zapewnić mu życie na podobnym do swojego poziomie, czyli płacić alimenty. Gdy uchyla się od tego obowiązku, drugi opiekun może napisać, a następnie złożyć pozew. Każdy taki dokument jest rozpatrywany indywidualnie, a ostateczna kwota świadczenia zależy od decyzji sądu.

Jeśli zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o alimenty, warto w pierwszej kolejności upewnić się, że ma on uzasadnienie. Na taki krok możesz zdecydować się kiedy między Tobą a byłym partnerem nie ma porozumienia co do wysokości środków przeznaczanych na utrzymanie dziecka przez każdą ze stron lub gdy w ogóle od niego one nie wpływają. Wówczas, gdy napiszesz pozew o alimenty, sądowe ustalenia mają zagwarantować ich regularne otrzymywanie. Dlatego warto upewnić się, że dokument zawiera wszystkie ważne informacje, takie jak koszty utrzymania dziecka, spis ponoszonych wydatków czy zarobki obu stron. W dalszej części artykułu przeczytasz, jak napisać pozew o alimenty, aby był on kompletny i skuteczny.

O czym warto pamiętać, pisząc wniosek o alimenty?

Dobrze przygotowany dokument to pewność co do sprawnego przebiegu postępowania i niezwłocznego uzyskania decyzji sądu. Dlatego warto zadbać o to, by wniosek był przemyślany. Pozew o alimenty powinien zawierać kilka kluczowych informacji, które mają przedstawić sytuację finansową każdej ze stron, a także wskazać wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Jeśli zastanawiasz się, jak go napisać i złożyć, zwróć uwagę na następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • wskazanie stron,
 • podanie właściwego sądu,
 • Twoje dane, jako osoby składającej wniosek,i drugiej strony, od której żądasz świadczenia pieniężnego na rzecz dziecka,
 • tytuł dokumentu,
 • wysokość żądanych środków pieniężnych — wskaż w pozwie, ile powinny wynosić alimenty i uzasadnij tę kwotę (na podstawie potrzeb dziecka).

Prawidłowo napisany wniosek o alimenty należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli nie wiesz, jak stworzyć taki dokument lub chcesz upewnić się, że zawiera on wszystkie ważne informacje, możesz również skorzystać z pomocy prawnika. W zależności od wsparcia, jakiego potrzebujesz, taka osoba może nie tylko napisać pozew, ale również złożyć go w danej placówce i nadzorować całe postępowanie — szczególnie wtedy gdy długo ono trwa.

Praktyczne porady, które przydają się podczas pisania i składania wniosku

Wiedza, jak napisać i jak złożyć pozew o alimenty, zwiększa szanse na sprawne przeprowadzenie całego postępowania, ale warto również dobrze przygotować się do procesu. Niekiedy sąd może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów, szczególnie wtedy gdy pozwana strona neguje wysokość żądanego świadczenia finansowego lub wykazuje brak dochodów. Z myślą o osobistym stawiennictwie w sądzie i złożeniu zeznań dobrze jest zadbać o takie kwestie, jak:

 • zachowanie kopii wszystkich dokumentów, o których wspominasz w pozwie,
 • dokładne określenie potrzeb finansowych dziecka, poparte dowodami — warto przygotować szczegółowy wykaz kosztów związanych z utrzymaniem, na przykład w zakresie edukacji, zajęć dodatkowych, ubrań, zabawek, opieki zdrowotnej czy innych codziennych wydatków,
 • dobra znajomość aktualnych przepisów — prawo czasem się zmienia, dlatego, zanim napiszesz i złożysz pozew o alimenty, upewnij się, że jesteś zapoznana/y z aktualnymi przepisami prawa rodzinnego,
 • przygotowanie dokumentów świadczących o możliwościach finansowych drugiej strony, jak pisma potwierdzające dochody i majątek pozwanego (zaświadczenia o zarobkach, deklaracje podatkowe, spis posiadanych nieruchomość),
 • zeznawanie w sądzie — przygotuj się na możliwość osobistego zeznawania; przećwicz prezentację swoich argumentów i odpowiedzi na ewentualne pyt

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Wszelkiego rodzaju żądania czy pozwy dotyczące dodatkowych świadczeń finansowych często budzą wiele emocji. Nie każdy rodzic zgadza się z kwotami ustalonymi przez sąd i poczuwa się do obowiązku utrzymywania swojego dziecka. W sytuacji, gdy obawiasz się, że pozwany może unikać płacenia alimentów, możesz napisać i złożyć dodatkowy wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych na czas trwania procesu. Dzięki temu zyskasz pewność, że Wasze potomstwo otrzyma niezbędne środki finansowe.

Pozew o świadczenia finansowe na rzecz dziecka — jego rozwoju i edukacji

Starannie przygotowany wniosek o alimenty to ważny dokument, który rozpoczyna proces sądowy mający na celu zabezpieczenie najważniejszych potrzeb potomstwa. Dlatego warto zadbać o to, był dobrze przemyślany i poparty dowodami. W zależności od potrzeb możesz napisać i złożyć go samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata. Prawnik zapewni Ci również wsparcie podczas rozpraw poprzez reprezentację lub udzielenie porad dotyczących prawidłowego składania dodatkowych wyjaśnień.