Przejdź do

Ile kosztuje rozwód?

Admin 16 mar 2023

Jedną z pierwszych myśli wielu osób, rozważających złożenie pozwu przeciwko współmałżonkowi jest to, jak kosztowne będzie sądowe rozwiązanie małżeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie okoliczności w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt rozwodu.

Co składa się na koszty sprawy rozwodowej?

Lista czynników, które wpływają na to, ile finalnie może kosztować proces, jest dość długa. Warto jednak już na wstępie pamiętać, że nie wszystkie wydatki muszą zaistnieć w przypadku konkretnego postępowania. Na koszt sprawy rozwodowej składają się przede wszystkim:

  • opłaty sądowe,
  • opinie biegłych oraz specjalistów sądowych (OZSS),
  • ewentualny udział mediatora,
  • wywiad kuratora rodzinnego,
  • wynagrodzenie prawnika zależne m.in. od zakresu współpracy.

Koszt rozwodu: opłaty sądowe

Osoba wnosząca do sądu pozew zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. W sytuacji, gdy sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie, 50% kosztów, czyli 300 zł podlega zwrotowi.

W sytuacji, gdy sąd w trakcie rozprawy ma rozpatrywać również kwestię podziału majątku, należy liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości:

  • 300 zł (zgodny podział majątku),
  • 1000 zł (podział sporny).

Opinie sądowych specjalistów

Czynnikiem, który może zwiększyć koszt sprawy, jest udział Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, za która zapłacić trzeba w granicach 1000-2000 zł. Konieczność uzyskania opinii najczęściej występuje w sytuacji, gdy strony postępowania mają małoletnie dzieci i sąd musi ustalić, czy zakończenie małżeństwa nie wpłynie negatywnie na ich dobro. W celu wydania stosownej opinii OZSS przeprowadza wcześniej odpowiednie, kilkugodzinne badanie.

Ceny mediacji w sprawie o rozwód

Konieczność odbycia ewentualnych mediacji również nie pozostaje bez wpływu na to, ile finalnie zapłacimy za całe postępowanie. Sąd może skierować małżonków do mediatora w celu polubownego załatwienia sprawy lub wypracowania spójnego stanowiska w spornych kwestiach, takich jak sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka czy wysokość świadczenia alimentacyjnego. Ile kosztują rozwody z mediatorem? Odpowiedź uzależniania jest od liczby spotkań: pierwsze to wydatek w kwocie 100 zł, każde kolejne – 150 zł. W trakcie procesu mogą odbyć się maksymalnie 3 sesje mediacyjne.

Kurator rodzinny

Kolejnym elementem postępowania, który również nie pozostaje bez wpływu dla kosztów rozwodów, jest wywiad przeprowadzany przez kuratora rodzinnego. Jego celem jest sprawdzenie, jaka atmosfera panuje w domu i w jakich warunkach wychowują się dzieci. Opłata za wykonanie wywiadu wynosi ok. 100 zł dla jednego miejsca zamieszkania. W sytuacji, gdy małżonkowie mieszkają osobno, należy liczyć się z podwójnym wydatkiem.

Opinia biegłego sądowego

W postępowaniu przed sądem, konieczny może również okazać się udział biegłego. Specjalista (najczęściej psychiatra, psycholog lub lekarz o innej specjalizacji) wydaje opinię dotyczącą konkretnego, istotnego dla procesu zagadnienia, np. niezdolności do pracy jednego z małżonków. Koszty spraw rozwodowych wymagających opinii biegłego mogą dodatkowo wzrosnąć o ok. 800-2000 zł.

Sprawa rozwodowa: ile kosztuje adwokat?

Jednym z ważniejszych czynników, które wpływają na to, jak wiele wydamy na całą procedurę, jest zaangażowanie adwokata lub radcy prawnego. Często okazuje się, że pieniądze na honorarium prawnika mogą okazać się tymi najlepiej wydanymi w całym postępowaniu. Wsparcie specjalisty pozwala nie tylko skrócić czas trwania procesu, ale również znacznie zwiększa nasze szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia. Ile kosztują sprawy rozwodowe przy wsparciu adwokata? W sytuacji, gdy chcemy zasięgnąć jedynie porady prawnej, należy przygotować się na wydatek rzędu kilkuset złotych, z kolei pełne zaangażowanie w proces może zwiększyć jego cenę o minimum 3000 zł. Wiele zależy m.in. od liczby rozpraw oraz tego, czy interesuje nas rozwód z orzekaniem, czy bez orzekania o winie.

Ile kosztuje rozwód: o tym również warto pamiętać!

W sytuacji, gdy rozprawa rozwodowa ma bardzo złożony charakter lub gdy strony pozostają ze sobą w ostrym konflikcie, postępowanie może znacznie się wydłużyć. Również ten fakt nie pozostaje bez wpływu na to, ile kosztuje rozwód, podobnie jak to, czy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków, orzekając alimenty względem drugiej strony. Od ich wysokości również może zależeć ostateczna wartość całego procesu.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata?

Rozwiązanie małżeństwa przed sądem często kosztuje sporo stresu, ponieważ bywa obarczone silnym ładunkiem emocjonalnym. Wsparcie mecenasa specjalizującego się w obsłudze tego rodzaju postępowań może okazać się niezwykle cenne, nie tylko z uwagi na doskonałą znajomość przepisów. Równe istotne okazują się doświadczenie, obiektywizm oraz skuteczność prawnika, zwiększające szansę na uzyskanie szybszego i korzystniejszego orzeczenia.