Przejdź do

Sprawy Spadkowe Chorzów

Klienci proszący o porady prawne z zakresu sprawa spadkowego dzielą się na dwie grupy. Pierwsza zmierza do uzyskania porady związanej z przygotowaniem swojej osoby lub bliskich do sukcesji, tak aby proces ten przebiegł sprawnie i nie doprowadził do kłótni w rodzinie albo zatrzymania rodzinnego przedsiębiorstwa.

Druga grupa to spadkobiercy, którzy najczęściej dążą do stwierdzenia nabycia spadku, uzyskania zachowku albo podziału majątku spadkowego.

Porady z zakresu prawa spadkowego są udzielane w siedzibie naszej kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania lub na odległość, po uprzednim przesłaniu skanów dokumentów, gdy sprawa tego wymaga.

Sprawy spadkowe Chorzów – dlaczego warto ustanowić pełnomocnika?

Śmierć bliskiej osoby, oprócz tego, że stanowi ogromną stratę dla rodziny, powoduje również określone skutki prawne. Jedną z konsekwencji odejścia osoby posiadającej majątek, jest ustanowienie praw do jego dziedziczenia na rzecz ustawowych i wskazanych przez zmarłego spadkobierców. Jeśli chodzi o prawo spadkowe Chorzów jest miastem, w którym mogą Państwo liczyć na wsparcie naszej kancelarii. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże wypracować najkorzystniejsze rozwiązania w trakcie postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem lub u notariusza.

Formalności związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku

Należy zdawać sobie sprawę, że z chwilą nabycia praw do dziedziczenia po zmarłym, spadkobiercy ponoszą również odpowiedzialność za zaciągnięte przez niego zobowiązania. Często zdarza się, że najbliższa rodzina nie ma pełnej wiedzy na temat faktu istnienia długów spadkowych lub nie zna ich pełnej wysokości. W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej pomocy. Jeśli interesują Państwa sprawy spadkowe Chorzów stanowi obszar, na którym naszych klientów otaczamy kompleksową opieką.
Pomożemy w wypracowaniu optymalnej strategii, uwzględniając przepisy prawa spadkowego. Pełnomocnik w postępowaniu o spadek potrafi spojrzeć na nie bez emocji, jako osoba niezaangażowana osobiście w sprawę. Często to właśnie duża liczba spadkobierców utrudnia osiągnięcie kompromisu, powodując spory co do sposobu zaspokojenia żądań każdego z nich. Wsparcie prawnika może okazać się w takiej sytuacji bezcenne, ponieważ zwiększa szansę na kompromis.

Sprawy spadkowe Chorzów – zakres świadczonych usług

Skala czynności prawnych regulowanych przepisami prawa spadkowego jest bardzo rozległa. Postępowanie o spadek najczęściej przeprowadzone jest w sądzie, jednak polskie przepisy dopuszczają również uzyskanie poświadczenia dziedziczenia na drodze notarialnej. Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski oferuje pełen zakres wsparcia, jeżeli chodzi o prawo spadkowe w Chorzowie. Obejmuje on m.in.:

  • pomoc w sporządzeniu testamentu,
  • pełnomocnictwo w sprawach sądowych o przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia lub odrzucenia spadku,
  • prowadzenie spraw o zachowek lub dział spadku,
  • opracowywanie wzorów umów o zrzeczenie się spadku,
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy spadkobiercami w celu wypracowania najkorzystniejszego sposobu uregulowania spraw majątkowych po osobie zmarłej.

Regulacja własnych spraw spadkowych

Współpracę z kancelarią adwokacką warto podjąć również w celu uporządkowania własnych spraw majątkowych na wypadek swojej śmierci. Pozwoli to ograniczyć a nierzadko całkowicie wyeliminowywać późniejsze spory i konflikty pomiędzy ustawowymi spadkobiercami, którzy w naturalny sposób będą chcieli skorzystać z przysługującego im prawa do dziedziczenia. W przypadku tak złożonej materii, jak prawo spadkowe Chorzów należy do miast, w których zapewniamy kompleksową pomoc, ułatwiając podział majątku lub stworzenie testamentu.