Przejdź do

Sprawy Spadkowe Chorzów

Klienci proszący o porady prawne z zakresu sprawa spadkowego dzielą się na dwie grupy. Pierwsza zmierza do uzyskania porady związanej z przygotowaniem swojej osoby lub bliskich do sukcesji, tak aby proces ten przebiegł sprawnie i nie doprowadził do kłótni w rodzinie albo zatrzymania rodzinnego przedsiębiorstwa.

Druga grupa to spadkobiercy, którzy najczęściej dążą do stwierdzenia nabycia spadku, uzyskania zachowku albo podziału majątku spadkowego.

Porady z zakresu prawa spadkowego są udzielane w siedzibie naszej kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania lub na odległość, po uprzednim przesłaniu skanów dokumentów, gdy sprawa tego wymaga.

Sprawy spadkowe Chorzów – dlaczego warto ustanowić pełnomocnika?

Śmierć bliskiej osoby, oprócz tego, że stanowi ogromną stratę dla rodziny, powoduje również określone skutki prawne. Jedną z konsekwencji odejścia osoby posiadającej majątek, jest ustanowienie praw do jego dziedziczenia na rzecz ustawowych i wskazanych przez zmarłego spadkobierców. Jeśli chodzi o prawo spadkowe Chorzów jest miastem, w którym mogą Państwo liczyć na wsparcie naszej kancelarii. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże wypracować najkorzystniejsze rozwiązania w trakcie postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem lub u notariusza.

Formalności związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku

Należy zdawać sobie sprawę, że z chwilą nabycia praw do dziedziczenia po zmarłym, spadkobiercy ponoszą również odpowiedzialność za zaciągnięte przez niego zobowiązania. Często zdarza się, że najbliższa rodzina nie ma pełnej wiedzy na temat faktu istnienia długów spadkowych lub nie zna ich pełnej wysokości. W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej pomocy. Jeśli interesują Państwa sprawy spadkowe Chorzów stanowi obszar, na którym naszych klientów otaczamy kompleksową opieką.
Pomożemy w wypracowaniu optymalnej strategii, uwzględniając przepisy prawa spadkowego. Pełnomocnik w postępowaniu o spadek potrafi spojrzeć na nie bez emocji, jako osoba niezaangażowana osobiście w sprawę. Często to właśnie duża liczba spadkobierców utrudnia osiągnięcie kompromisu, powodując spory co do sposobu zaspokojenia żądań każdego z nich. Wsparcie prawnika może okazać się w takiej sytuacji bezcenne, ponieważ zwiększa szansę na kompromis.

Sprawy spadkowe Chorzów – zakres świadczonych usług

Skala czynności prawnych regulowanych przepisami prawa spadkowego jest bardzo rozległa. Postępowanie o spadek najczęściej przeprowadzone jest w sądzie, jednak polskie przepisy dopuszczają również uzyskanie poświadczenia dziedziczenia na drodze notarialnej. Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski oferuje pełen zakres wsparcia, jeżeli chodzi o prawo spadkowe w Chorzowie. Obejmuje on m.in.:

 • pomoc w sporządzeniu testamentu,
 • pełnomocnictwo w sprawach sądowych o przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia lub odrzucenia spadku,
 • prowadzenie spraw o zachowek lub dział spadku,
 • opracowywanie wzorów umów o zrzeczenie się spadku,
 • prowadzenie negocjacji pomiędzy spadkobiercami w celu wypracowania najkorzystniejszego sposobu uregulowania spraw majątkowych po osobie zmarłej.

Regulacja własnych spraw spadkowych

Współpracę z kancelarią adwokacką warto podjąć również w celu uporządkowania własnych spraw majątkowych na wypadek swojej śmierci. Pozwoli to ograniczyć a nierzadko całkowicie wyeliminowywać późniejsze spory i konflikty pomiędzy ustawowymi spadkobiercami, którzy w naturalny sposób będą chcieli skorzystać z przysługującego im prawa do dziedziczenia. W przypadku tak złożonej materii, jak prawo spadkowe Chorzów należy do miast, w których zapewniamy kompleksową pomoc, ułatwiając podział majątku lub stworzenie testamentu.

czytaj więcej

Sprawy spadkowe Chorzów – pomoc prawnika

Rozległy dział prawa cywilnego, jakim jest prawo spadkowe, reguluje kwestię przejścia praw oraz obowiązków spadkobierców, powstałych w momencie śmierci właściciela majątku. Zgodnie z obowiązującym prawem, kwestie dziedziczenia oraz przekazywania majątku podlegają szczegółowym regulacjom opisanym w Kodeksie cywilnym. Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w sprawach spadkowych w Chorzowie, wspierając swoich Klientów zarówno w kwestii dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

Świadczymy nie tylko bieżące porady spadkowe, ale również reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych w kancelariach notarialnych oraz przed sądami wszystkich instancji. Od lat w skuteczny sposób pomagamy naszym Klientom, prowadzać sprawy spadkowe zarówno w przypadku obywateli polskich mieszkających w kraju bądź za granicą, jak i cudzoziemców. Nasze wieloletnie doświadczenie, doskonała znajomość przepisów oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, pozwalają nam w skuteczny sposób dbać o interesy Klientów w postępowaniach regulowanych przez prawo spadkowe w Chorzowie.

Prawnik spadkowy Chorzów – wsparcie w sprawach dotyczących dziedziczenia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w polskim porządku prawnym wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe. Świadcząc nasze porady spadkowe na rzecz Klientów z Chorzowa i okolic, wspieramy zarówno spadkobierców, którzy prawo do dziedziczenia uzyskali na mocy testamentu, jak i obowiązującego prawa. Dziedziczenie to jedna z najważniejszych instytucji prawa spadkowego, dlatego doświadczony radca prawny, podobnie jak adwokat spadkowy w Chorzowie, może okazać się cennym wsparciem w zapewnieniu sobie prawa do sukcesji.

Prawo spadkowe Chorzów: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

W instytucji, gdy spadkobiercy toczą ze sobą spór, uniemożliwiający osiągnięcie polubownego kompromisu, przepisy prawa spadkowego przewidują możliwość złożenie wniosku o stwierdzenia nabycia spadku. Zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego, wnioskodawcą może być dowolna zainteresowana osoba, której interes prawny zaspokoi stwierdzenie nabycia spadku. Najczęściej wnioski składane są przez:

 • spadkobierców ustawowych oraz testamentowych,
 • zapisobierców i zapisobierców windykacyjnych,
 • wierzycieli spadkodawcy oraz spadkobierców,
 • osoby uprawnione do zachowku.

Doświadczony prawnik spadkowy w Chorzowie pomoże sporządzić poprawny i kompletny wniosek oraz może w imieniu wnioskodawcy skierować go do właściwego sądu. Jest nim sąd rejonowy w okręgu, w którym spadkodawca mieszkał do swojej śmierci. W sytuacji, w której tego miejsca nie da się określić, wniosek należy przesłać do sądu właściwego dla miejsca, w którym znajduje się majątek lub jego część. W ostateczności wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać skierowany do sądu rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy.

Świadcząc porady spadkowe, wyjaśniamy naszym Klientom, że złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone terminem i nie ulega przedawnieniu. Jednak w momencie, gdy od śmierci spadkodawcy nie minęło jeszcze 6 miesięcy, warunkiem, pod którym sąd może stwierdzić nabycie spadku, jest złożenie przez spadkobierców oświadczenia o jego nabyciu lub odrzuceniu.

Obsługując sprawy spadkowe w Chorzowie, pracownicy naszej Kancelarii dbają o interesy swoich Klientów już na etapie sporządzania wniosku do sądu. Dokładamy wszelki starań, aby pismo procesowe miało charakter kompletny, a więc zwierało wszystkie niezbędne dane oraz załączniki. Ich brak może skutkować wezwaniem do uzupełnienia, co w zdecydowanej większości oznacza wydłużenie całego postępowania.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Oprócz walki o należny spadek na drodze sądowej prawo spadkowe przewiduje również instytucję notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jest ona możliwa w przypadku spadków otwartych nie wcześniej niż przed 1 lipca 1984 roku i dotyczy dziedziczenia testamentowego. Postępowanie u notariusza rozpoczyna się od sporządzenia protokołu dziedziczenia w obecności wszystkich zainteresowanych. Protokół zawiera informacje umożliwiające określenie kolejności sukcesji oraz oświadczenia spadkobierców.

Podobnie jak w przypadku spraw toczonych przed sądem, również przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia wymiernym wsparciem spadkobiercy może okazać się kompetentny prawnik spadkowy z Chorzowa. Oprócz bieżącego doradztwa oraz reprezentacji ekspert od prawa spadkowego pomaga zgromadzić niezbędne dowody potwierdzające prawo do spadku, oraz dokumentujące posiadanie przez zmarłego określonych składników majątku.

Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że istnieją pewne przypadki, w których notariusz może odmówić sporządzenia aktu poświadczającego dziedziczenie. Dzieje się tak w sytuacjach, w których:

 • w stosunku do spadku zostało już wcześniej wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • przy sporządzaniu aktu notarialnego nie są obecni wszyscy spadkobiercy oraz osoby, na których rzecz spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne,
 • w sprawie spadkowej istnieją dodatkowe testamenty, które nie zostały otwarte,
 • spadkodawca był obywatelem innego kraju, a do spadku zaliczają się np. nieruchomości położone za granicą.

Jak widać, zarówno postępowania sądowe w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, jak i kwestia notarialnego poświadczenia dziedziczenia, regulowane są szczegółowo przez prawo spadkowe. W obu przypadkach bardzo przyda się doświadczony adwokat spadkowy w Chorzowie lub mający podobne uprawnienia radca prawny od spraw spadkowych. Wsparcie naszej Kancelarii to gwarancja, że doradztwo spadkowe oraz reprezentacja na każdym etapie postępowania realizowane będą z najwyższą starannością, uwzględniając przede wszystkim właściwe zabezpieczenie interesów Klienta.

Porady spadkowe przy ubieganiu się o zachowek

Nasza Kancelaria prawna obsługuje również sprawy spadkowe w Chorzowie, w których spadkobiercy domagają się skorzystania z należnego im prawa do zachowku. Zachowek to jedna z kluczowych instytucji w prawie spadkowym, a jej podstawowym celem jest zabezpieczanie praw majątkowych oraz interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Osobom należącym do kręgu spadkobierców ustawowych, a więc:

 • zstępnym spadkodawcy (jego dzieciom, wnukom, prawnukom itd.),
 • współmałżonkowi,
 • rodzicom spadkodawcy,

przysługuje prawo roszczenia o zapłatę konkretnej kwoty pieniężnej od spadkobierców testamentowych oraz osób, którym spadkodawca przekazał darowiznę.

Wysokość zachowku określana jest jako kwota stanowiąca część wartości spadku, jaki przypadałby osobie uprawnionej w razie dziedziczenia ustawowego. Doświadczony prawnik spadkowy w Chorzowie pomoże określić wartość należnego roszczenia, oraz zapewni niezbędne wsparcie podczas sprawy o zachowek.

Radca prawny lub adwokat spadkowy Chorzów – wsparcie w sprawach spadkowych

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Oziębłowskiego świadczy również porady spadkowe w innych sprawach, m.in. dotyczących wydziedziczenia, pozbawienia prawa do zachowku czy zrzeczenia się spadku. Obsługa postępowań regulowanych przez prawo spadkowe w Chorzowie to jedna z dziedzin, w których najczęściej wspieramy naszych Klientów, świadcząc kompleksowe wsparcie i doradztwo. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.