Przejdź do

Prawo pracy

Choroba zawodowa – czym jest?

21 lip 2023 3:18 pm

Wykonywanie pracy zawodowej prawie zawsze – prędzej czy później – negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Nie zawsze oznacza to powstanie choroby zawodowej, choć nierzadko warto wziąć pod uwagę taką ewentualność. Zwłaszcza że w związku z wystąpieniem tego rodzaju schorzenia pracownikowi przysługuje szereg roszczeń. Czym więc jest choroba zawodowa? Pytanie to powinien zadać sobie

 

Ochrona pracownika przed zwolnieniem, w czasie trwania L4, to złożone zagadnienie. Z jednej strony Kodeks pracy chroni chorych pracowników, utrudniając ich zwolnienie. Jednak rozwiązanie stosunku pracy w okresie zwolnienia lekarskiego nie jest w ogóle wykluczone. Może do niego dojść w ściśle określonych warunkach, na które składa się przede wszystkim staż pracy u danego pracodawcy oraz

 

Przedsiębiorca prowadzący własny biznes i zatrudniający pracowników mają prawo liczyć na ich lojalność. Jednym z jej przejawów jest niepodejmowanie działalności konkurencyjnej w stosunku do tej, jaką wykonuje pracodawca. Zakaz konkurencji wynika, w pewnym zakresie, z samej umowy o pracę, jednak może także przybrać postać odrębnego kontraktu między pracodawcą a pracownikiem. Co

 

Rozwój osobisty mieści się w czołówce najważniejszych celów życiowych. Jedną z form dla nieustannej poprawy własnych kompetencji i lepszego zrozumienia potrzeb innych jest działalność wolontariacka. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju aktywność staje się możliwa również w trakcie kariery zawodowej. Firmy coraz częściej wspierają ideę społecznej odpowiedzialności

 

Miejsce pracy powinno być przestrzenią wolną od jakiejkolwiek formy niesprawiedliwego traktowania. Jako społeczeństwo przeszliśmy długą drogę od czasów, gdy insynuacje, poniżenia lub jakiekolwiek inne zachowania związane z uprzedzeniami i przejawami nierówności były akceptowane przez pracowników. Dziś sytuacja uległa znacznej poprawie, choć nie została rozwiązana w 100%. Wciąż

 

Czym jest sukcesja?

21 lip 2023 3:10 pm

W cyklu życia wielu przedsiębiorstw przychodzi w końcu moment, w którym właściciele muszą zdecydować o przekazaniu swojego biznesu kolejnym pokoleniom. Taki transfer władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności to sukcesja. Z powodu złożoności oraz czasochłonności może być ona trudnym procesem zarówno dla założyciela firmy, jak i dla przyszłego sukcesora. Dlatego jak najwcześniej

 

Osoba, która kończy swoją pracę w firmie, często oczekuje na odprawę. Jednak nie zawsze będzie do niej uprawniona z punktu widzenia obowiązujących przepisów. W tym artykule przedstawiamy kluczowe kwestie, pozwalające określić, kiedy zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa, co wpływa na jej wysokość oraz w jakich sytuacjach prawo do otrzymania dodatkowych pieniędzy przy rozwiązaniu

 

Rozwiązanie stosunku pracy zawsze musi być uzasadnione. Niedopuszczalne jest zwalnianie pracowników bez żadnych podstaw, jedynie na podstawie arbitralnej decyzji pracodawcy. Jednak niekiedy zdarza się, że pracownik swoim postępowaniem daje podstawy do tego, aby zwolnić go natychmiast, bez zachowania jakichkolwiek okresów wypowiedzenia – a więc dyscyplinarnie. Na czym polega zwolnienie dyscyplinarne

 

Systematyczne i długotrwałe nękanie pracownika przez przełożonych lub kolegów z pracy to problem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Jest to niezwykle trudna sytuacja emocjonalna dla ofiary, wpływająca negatywnie na jej zdrowie psychiczne i fizyczne, a także na efektywność podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Warto zaznaczyć, że mobbing w pracy może nawet przyjmować

 

Po koniec maja bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu, projekt Ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Pobierz tekst projektu: Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy Poniższej wymienione są najistotniejsze ze zmian, które zgodnie z projektem mają być wprowadzone do Kodeksu pracy. 1.     Kontrola trzeźwości Pracodawca będzie