Przejdź do

Radca prawny Chorzów - sprawy indywidualne

Jeżeli zamierzasz uregulować swoje sprawy spadkowe, należy Ci się spadek lub zachowek albo chcesz uniknąć długów spadkowych, skorzystaj z fachowej pomocy prawnej.

Nasza oferta skierowana jest do osób, które planują:

 • sporządzić testament,
 • wydziedziczyć spadkobiercę,
 • uzyskać stwierdzenie nabycia spadku,
 • podzielić majątek spadkowy,
 • dochodzić zachowku,
 • dochodzić wykonania zapisu testamentowego,
 • uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zlecając nam poprowadzenie Twojej sprawy zyskasz kompetentnego partnera w dochodzeniu Twoich spraw. Udzielimy Ci niezbędnych informacji oraz gdy zajdzie taka potrzeba będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Ponieważ Twoje interesy są dla nas najważniejsze i robimy wszystko abyś wygrał.

Nie pozwól abyś został niesprawiedliwie potraktowany przez swojego pracodawcę. Nie bój się dochodzić swoich praw. Skorzystaj z pomocy prawnika i wyegzekwuj należne świadczenia.

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

 • spraw o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • spraw o odprawę pieniężną,
 • dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dochodzenia roszczeń o niewypłacony ekwiwalent za urlop oraz inne wiadczenia,
 • spraw o zadośćuczynienie za mobbing,
 • obrony przed nałożeniem przez pracodawcę kar porządkowych.

Przyspieszymy uzyskanie należnych Ci świadczeń, zadbamy abyś został sprawiedliwie potraktowany przez pracodawcę. Jeżeli będzie to konieczne będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Ponieważ dysponujemy fachową wiedzą i zapewniamy, że w pełni zaangażujemy się Twoją sprawę.

Niezależnie czy jesteś właścicielem nieruchomości czy najemcą warto zabezpieczyć swoje interesy.

Oferujemy kompleksową obsługę spraw związanych z nieruchomościami, w tym:

 • audyt nieruchomości przed zakupem,
 • sporządzanie umów związanych z nabyciem nieruchomości, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości,
 • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • rozwiązywanie umów najmu lokali,
 • sprawy o eksmisje,
 • ochrona przed eksmisją,
 • podział nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości.

Prawidłowe uregulowanie spraw związanych z nieruchomością to warunek konieczny do tego aby nieruchomość przynosiła zamierzone korzyści.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.

Reprezentujemy naszych klientów przez Zakładami Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich sprawach.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS dotyczących:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • prawa do wcześniejszej emerytury,
 • renty rodzinnej,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • umorzenia należności lub rozłożenia na raty.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają organ lub sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Dochodząc odszkodowania lub zadośćuczynienia przy udziale naszej kancelarii, masz szansę na uzyskanie większego odszkodowania niż działając samodzielnie.

Pomagamy w ustaleniu wysokości odszkodowania możliwego do uzyskania, informujemy o dokumentach niezbędnych do wykazania szkody. Korzystając z naszych usług zaoszczędzisz czas i nerwy związane z dochodzeniem odszkodowania.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Stosunki rodzinne to niezwykle wrażliwe kwestie, dlatego podchodzimy do nich z dużą rozwagą oraz wyczuciem. Działamy tak aby nasz klient uzyskał jak najlepsze rozwiązanie.

Świadczymy pomoc w zakresie następujących spraw:

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez,

uregulowanie, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich,

ustalenie ojcostwa,

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

ustalenie, podwyższenie lub zmniejszenie alimentów,

przyznanie pieczy nad dzieckiem jednemu z rodziców.

Abyś Ty mógł skupić się na naprawie relacji rodzinnych, zadbaniu o sytuację osobistą oraz rodzinną, my zajmiemy się dla Ciebie sprawami prawnymi.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Sprawy z organami administracji publicznej regulowane są przez przepisy prawa. Jeżeli nie zgadzasz się z działaniami organu administracji publicznej, chcesz załatwić sprawę ale nie wiesz jak się do tego zabrać, skorzystaj z naszych usług.

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych. Wszędzie tam gdzie decydentem jest organ administracji mamy do czynienia z prawem administracyjnym.

Niejednokrotnie błędne działanie organu wynika z niedoinformowania urzędników. Pomagamy w wyjaśnieniu sytuacji, dbając jednoczenie aby pracownicy organu wykonywali swoje obowiązki nie przekraczając zapisanych w prawie kompetencji.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,

analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,

ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,

ustalamy koncepcję działania,

wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Jeżeli masz długi lub nie jesteś pewny jaki jest stan Twojego zadłużenia, skorzystaj z naszej pomocy. Jeżeli przepisy prawa na to pozwolą, skorzystasz z ochrony przed zapłatą.

Oferujemy:

 • audyt zadłużenia wraz z weryfikacją przedawnionego długu,
 • negocjacje ws. rozłożenia zadłużenia na raty lub umorzenia długu,
 • prowadzenie spraw o ogłoszenia upadłości konsumenciej,
 • Reprezentowanie dłużników w sprawach o zapłatę.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Chcesz pożyczyć pieniądze, nabyć samochód, a może wydzierżawić ogródek albo wyremontować mieszkanie. Pamiętaj aby umowę zawrzeć w formie pisemnej i odpowiednio ją sformułować. To może mieć duże znaczenie dla Twoich praw i roszczeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy:

 • sporządzenia umów,
 • Weryfikację umów,
 • dochodzenie praw z zawartych umów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.

Nasza kancelaria jako jedna z niewielu kancelarii na rynku, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze osób i podmiotów pokrzywdzonych w wyniku oszustw internetowych.

Prowadzimy sprawy pokrzywdzonych w wyniku:

 • internetowych oszustw bankowych (np.: oszustwa na OLX, Allegro, fałszywych sklepach internetowych),
 • kradzieży środków z rachunków bankowych,
 • skutkach zdarzeń powodujących finansowe straty z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania (np. zainfekowane fałszywe faktury ze złośliwym oprogramowaniem),
 • oszustw z wykorzystaniem technik socjotechnicznych (np. podstawienie nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w fakturze),
 • oszustw typu nigeryjskiego (Nigerian Scam, np. dokonanych opłat z tytułu odziedziczonego rzekomego spadku; wsparcia udzielonego uchodźcy politycznemu),
 • strat finansowych w bankach z powodu kradzieży tożsamości.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Radca prawny Chorzów – porady dla Klientów indywidualnych

Profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna w wielu codziennych sytuacjach. Prowadzona przez Pawła Oziębłowskiego Kancelaria radców prawnych zapewnia wsparcie Klientów indywidualnych, oferując pełen zakres obsługi prawnej. Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc i asystę doświadczonego prawnika, bez względu na to, czy priorytetem jest uzyskanie porady, napisanie pisma procesowego czy reprezentacja w postępowaniu. Prowadzimy sprawy ze wszystkich dziedzin prawa, które mają wpływ na życie osób prywatnych, gwarantując pełne zaangażowanie w obronę Państwa interesów.

czytaj więcej

Kancelaria radców prawnych – zakres wsparcia dla Klienta indywidualnego

Już od początku funkcjonowania Kancelarii, postawiliśmy na szeroko rozumiane wsparcie Klientów indywidualnych, którzy podobnie jak przedsiębiorcy, nierzadko potrzebują kompleksowej obsługi prawnej. Szeroki zakres wsparcia, który może Państwu zaoferować radca prawny w Chorzowie, obejmuje m.in. Pomoc w sprawach regulowanych przepisami prawa cywilnego. W tym obszarze zapewniamy szeroki zakres usług prawnych dotyczących m.in.:

 • odpowiedzialności za niewykonanie umów,
 • zadośćuczynienia za poniesione szkody,
 • kar umownych, cesji wierzytelności,
 • rękojmi i gwarancji,
 • praw konsumentów,

a także wielu innych dziedzin codziennego życia, w których przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie.

Sprawy rodzinne Chorzów

Jedną z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne, regulujące stosunki wynikające z pokrewieństwa. Obsługujemy sprawy rodzinne w Chorzowie, oferując swoją pomoc w postępowaniach o rozwód, separację, w sprawach o alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku czy rozdzielność majątkową.

Prawo nieruchomości i sprawy lokalowe

Wybudowanie, zakup, sprzedaż czy wynajem nieruchomości to decyzje, które pociągają za sobą określone skutki prawne. Doradzamy w kwestii własności i współwłasności, służebności oraz zasiedzenia, a także pomagamy rozwiązywać sprawy lokalowe, wynikające z zapisów Ustawy o ochronie lokatorów czy uchwał podejmowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Prawo spadkowe

Odejście bliskiej osoby to nie tylko ból i rozpacz, ale także konkretne konsekwencje prawne, związane m.in. z dziedziczeniem oraz nabyciem praw do spadku po zmarłym. Nasza Kancelaria radców prawnych zapewnia kompleksowe wsparcie i doradztwo w postępowaniach regulowanych przepisami prawa spadkowego, w tym w sprawach o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku czy o jego odrzucenie.

Sprawy pracownicze i upadłość konsumencka

Sprawy, z którymi zgłaszają się do nas Klienci indywidualni, często dotyczą również praw pracowników w relacjach z pracodawcami. Pomagamy prowadzić sprawy pracownicze w Chorzowie, mając na względzie ochronę interesów osoba zatrudnionej i pomagając jej wyegzekwować należne świadczenia ze strony pracodawcy. Jednocześnie wspieramy osoby ubiegające się o upadłość konsumencką oraz pomagamy w skutecznym oddłużaniu.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię

Szeroki zakres wsparcia, który może zaoferować Państwu doświadczony radca prawny w Chorzowie, obejmuje wszelkie przewidziane przepisami czynności prawne, takie jak:

 • udzielanie bieżących porad,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów,
 • pomoc w sporządzaniu pism procesowych, pozwów oraz wniosków,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew oraz odwołań,
 • wsparcie w mediacjach oraz negocjacjach,
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,
 • pełnomocnictwo w sporach z organami administracyjnymi, skarbowymi, ubezpieczeniowymi,
 • reprezentowanie w postępowaniach toczonych przed sądami wszystkich instancji.

Niezależnie od tego czy obszarem, w którym potrzebują Państwo niezbędnej pomocy, są sprawy lokalowe, spadkowe czy pracownicze, prawnicy z naszej Kancelarii gwarantują pełne zaangażowanie oraz profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania.

Wsparcie i doradztwo prawne – bezpieczeństwo w codziennym życiu

Wiele osób mylnie sądzi, że wsparcie oraz obsługa ze strony radcy prawnego w Chorzowie to usługi zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców. Tymczasem istnieje cały szereg przykładów na to, że warto mieć po swojej stronie kompetentnego prawnika także w sprawach prywatnych. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że wykonując proste, codzienne czynności, takie jak zakupy w sklepie, przejazdy komunikacją miejską, czy zlecenie drobnej naprawy, zawieramy umowę, która dla obu stron rodzi określone skutki prawne. Wsparcie radcy prawnego dla Klientów indywidualnych pozwala w maksymalny sposób zabezpieczyć własne interesy, a stały kontakt z prawnikiem pozwala uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji w życiu prywatnym.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

W ramy regulacji prawnych wpisuje się zdecydowana większość codziennych życiowych czynności. Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem lokalu, zapłatę podatków, kupno samochodu czy ubezpieczenie siebie lub swojego dobytku, każde z tych działań podlega przepisom drobiazgowo opisanym w ustawach oraz innych aktach prawnych, w tym w Konstytucji RP. Obsługując sprawy pracownicze w Chorzowie, czy świadcząc porady z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego lub lokalowego, nasza Kancelaria radów prawnych na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro Klienta.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że w sporach z „poważnymi” graczami, takimi jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje samorządowe czy państwowe, wiele osób odczuwa bezsilność, wątpiąc w pozytywne rozstrzygnięcie sporu, nawet jeśli racja leży po ich stronie. Jesteśmy po to, by to zmieniać i wspierać Klientów indywidualnych, których interesy niejednokrotnie udało nam się już skutecznie obronić.

Radca prawny Chorzów – najczęściej zadawane pytania

Sprawy rodzinne Chorzów – co wyróżnia dobrego prawnika?

Dobry prawnik musi wyróżniać się nie tylko doskonałą wiedzą prawniczą oraz bogatym doświadczeniem, ale także empatią i zrozumieniem. Obsługiwane przez nas sprawy rodzinne w Chorzowie często wiążą się ze sporym ładunkiem emocjonalnym, dlatego radca prawny musi umieć spojrzeć na postępowanie w sposób obiektywny, kierując się wyłącznie interesem Klienta.

Czy radca prawny i adwokat mają te same kompetencje?

Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą świadczyć kompleksową obsługę prawną, obejmującą reprezentowanie Klienta przed sądem, udzielanie bieżących porad czy sporządzanie opinii. W dzisiejszych czasach pomiędzy zawodami adwokata i radcy trudno doszukać się istotnych różnic.

Ile kosztuje radca prawny w Chorzowie?

Koszty obsługi radcy prawnego uzależnione są od specyfiki sprawy, czasu, który pochłonie współpraca z klientem oraz rodzaju świadczonej usługi prawnej. Nasza Kancelaria radców prawnych do kwestii kosztów zawsze podchodzi indywidualnie.

Czy radca prawny pomoże w każdej dziedzinie prawa?

Oferowane przez nas wsparcie i doradztwo prawne dla osób prywatnych obejmuje wszystkie dziedziny codziennego życia. Pomagamy rozstrzygać sprawy pracownicze w Chorzowie, angażujemy się w spory dotyczące spraw lokalowych, spadkowych, karnych czy windykacyjnych.