Przejdź do

Prawo rodzinne

Rozwód to obok unieważnienia małżeństwa jedyny sposób na formalne zakończenie związku małżeńskiego. Jednak w Polsce małżonkowie nie mogą rozwieść się jedynie na podstawie swojego oświadczenia. Konieczne jest wydanie wyroku rozwodowego przez sąd, do czego może dojść jedynie po przeprowadzeniu postępowania cywilnego. Postępowanie to rozpoczyna skuteczne złożenie pozwu w sądzie.

 

Rodzice mają wobec dzieci nie tylko obowiązki, ale i prawa. Decydują m.in. o wyborze szkoły dla swojej pociechy, sposobie leczenia schorzeń czy miejscu spędzania wakacji. Jednak w niektórych sytuacjach przywilej ten może zostać ograniczony lub odebrany poprzez pozbawienie praw rodzicielskich. To zawsze sprawy trudne i obciążone dużym ładunkiem emocjonalnym. Na czym polega takie rozwiązanie?

 

W Polsce władza rodzicielska może być w różnym stopniu regulowana przez sąd. Dobrym przykładem jest ograniczenie kontaktów z dzieckiem. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych problemów, z jakimi rodzice mogą się zmierzyć. Taka decyzja zazwyczaj oznacza, że rodzic traci prawo do codziennego widzenia się ze swoim potomkiem. Trzeba jednak podkreślić, że interwencja organu

 

Kiedy słyszymy o alimentach, to najczęściej myślimy o określonej kwocie pieniędzy, które w każdym miesiącu dany rodzic musi wpłacać na utrzymanie swojego dziecka – najczęściej na konta drugiego z rodziców, z którym dziecko po rozwodzie na co dzień zamieszkuje. Tymczasem pojęcie alimentów ma o wiele szerszy zakres, a ich dokładna wysokość zależy od szeregu różnych czynników

 

Orzekanie spraw rozwodowych jest bardzo utrudnione, kiedy byli małżonkowie mają wspólne dzieci. W takich przypadkach do głosu dochodzą emocje, które utrudniają wybranie bezstronnego i najlepszego dla dziecka rozwiązania. O czym mogą decydować rodzice, a co może dziecko? Jak najlepiej rozwiązać kwestię z którym z małżonków zostaje dziecko? Wiele zależy od tego, czy rozwód był przeprowadzany

 

Sam podział majątku jest bardzo trudny i wymaga wielkiej cierpliwości, a czasem i umiejętności pertraktacji. Problem tworzy się jednak wtedy, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód mając wspólny majątek na którym ciąży kredyt, a nie chcą pozostawać w związku do czasu jego spłacenia. Jest to sytuacja trudna, ale nie bez wyjścia.   Sąd w trakcie podziału majątku nie zajmuje

 

Podział firmy jest często największym problemem przy podziale majątku. Pojawia się wątpliwość jak podzielić firmę, która jest zarejestrowana i prowadzona przez tylko jednego małżonka. Wydaje się, że jeśli firma była prowadzona przez jednego tylko małżonka, to w trakcie podziału majątku otrzyma on ją w całości, jako swoją własność. Niestety według prawa tak się nie dzieje,

 

Separacja w odróżnieniu od rozwodu nie oznacza trwałego zakończenia związku małżeńskiego. Jest jedynie jego zawieszeniem. Pozew o separację może złożyć każdy z małżonków (w takim przypadku, podobnie jak przy rozwodzie mówimy o udziale w postępowaniu dwóch stron – pozwanego i powoda) lub też oboje małżonkowie w porozumieniu ze sobą. Jak wygląda droga do złożenia pozwu o

 

Postępowanie rozwodowe kieruje się swoimi sztywnymi zasadami, które w zasadzie nie różnią się w zależności od tego, czy powodem złożenia pozwu rozwodowego jest zdrada, znęcanie, czy też właśnie uprawianie hazardu. Rozwód z  hazardzistą – z orzeczeniem czy bez? Na początku trzeba więc podjąć decyzję czy orzekany rozwód ma nastąpić z winy współmałżonka, czy też może

 

Chcąc wziąć rozwód, należy pamiętać o różnicy między rozwodem cywilnym, jeżeli w przeszłości zawarliśmy takie małżeństwo, a kościelnym stwierdzeniem nieważności małżeństwa, jeżeli wcześniej zawarliśmy właśnie taki związek małżeński. Bowiem rozwód cywilny nie powoduje przerwania małżeństwa kościelnego, podobnie jak kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa