Przejdź do

Prawo rodzinne

Podział majątku jest bardzo palącą kwestią jeśli chodzi o rozwody. Wiele rozwodów trwa bardzo długo, właśnie ze względu na problematyczny podział majątku małżonków. Najlepszym rozwiązaniem jest uniknięcie sporu przez samodzielne ustalenie z małżonkiem, które składniki majątku będą należały do nas, a które do niego. Istnieje też możliwość ominięcia podziału majątku

 

Ustrój rozdzielności majątkowej oznacza, że małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku, a jedynie majątki osobiste. Podstawą prawną istnienia tego ustroju jest Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Ustrój ten może zostać zawarty na skutek dobrowolnej umowy małżonków poświadczonej aktem notarialnym, ale również może zostać wprowadzony przez sąd jako ustrój przymusowy. Ma to miejsce

 

Składając pozew rozwodowy można odstąpić od oczekiwania rozwodu z orzeczeniem o winie. W przeciwnym wypadku sąd musi określić kto jest winny trwałego i zupełnego rozpadu pożycia stron. Sprawę znacznie ułatwi przyznanie się jednego ze współmałżonków lub też ich obojga do ponoszenia owej winy. O tym, że rozpad pożycia jest trwały i zupełny, można mówić tylko wtedy, gdy małżonków

 

Wybór między separacją a rozwodem bywa niekiedy bardzo trudny. Przy wyborze między tymi dwiema opcjami, należy wziąć pod uwagę kilka przesłanek. Przede wszystkim trzeba wiedzieć też, czym wiążą się oba te pojęcia oraz znać ich skutki prawne. Separacja jest częściowym oddzieleniem się od małżonka. Nie oznacza definitywnego końca małżeństwa, ale jak nazwa na to wskazuje, odseparowuje

 

Rozwód jest bardzo stresującym momentem w życiu, dlatego może zdarzyć się, że zapomnimy jakie dokumenty będą nam potrzebne, kiedy będziemy szli na sprawę rozwodową. Przed sprawą warto wybrać się do adwokata, który będzie nas reprezentował i pomoże złożyć za nas i sprawdzić wszystkie potrzebne dokumenty. Przy sprawie rozwodowej bez orzekania o winie będą potrzebne nam następujące

 

Kwestia widywania się jednego z rodziców po rozwodzie z dziećmi jest sporna i wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania obu stron. Oboje małżonkowie po rozwodzie powinni przedyskutować tę kwestię, przy czym należy przede wszystkim pamiętać o dobru dziecka. Rodzic, również po rozwodzie, ma niezbywalne prawo do widywania się ze swoim dzieckiem. Wyjątkami w takiej sytuacji, są:sytuacje,

 

Jeżeli małżonkowie (lub też jedno z nich) podejmą decyzję o zakończeniu ich związku, mogą w dowolnym momencie złożyć pozew o rozwód. Gdzie i jak należy to zrobić? Na początek skoncentrujmy się na kwestii numer 1, czyli miejscu właściwym dla składania tego rodzaju pozwów. Przede wszystkim warto wiedzieć, że pozwy rozwodowe zawsze należy składać do sądu okręgowego, nigdy do

 

Który ze współmałżonków powinien odpowiadać za poszczególne zobowiązania finansowe? Sprawa wydaje się być prostą, jeżeli małżonków obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Co jeżeli w danym związku małżeńskim zastosowania znajduje ustrój wspólności majątkowej, co jeśli dojdzie do rozwodu? Jaki wpływ na konieczność spłacania zobowiązań finansowych ma zgoda i wiedza

 

Zmiana dokumentów po rozwodzie tyczy się przede wszystkim zmiany naszego nazwiska. O ile sam rozwód jest bardzo stresujący, to okazuje się być początkiem dalszych problemów. Otóż prawdopodobnie będzie czekało nas również wymienienie dokumentów na nowe ze względu na zmianę nazwiska i inne formalności związane choćby z przeprowadzką. Zmiana nazwiska to bardzo paląca kwestia, o którą

 

O alimentach mówimy najczęściej w kontekście dzieci zapominając, że również małżonkowie mogą wnosić o alimenty od swoich byłych małżonków. W zależności od tego, czy rozwód odbył się z orzekaniem o winie, czy też nie, istnieją inne okoliczności wnoszenia o alimenty. W momencie, kiedy żaden z małżonków nie jest winny, wtedy kiedy małżeństwo decyduje się na rozwód ze względu