Przejdź do

Artykuły

Osoba, która kończy swoją pracę w firmie, często oczekuje na odprawę. Jednak nie zawsze będzie do niej uprawniona z punktu widzenia obowiązujących przepisów. W tym artykule przedstawiamy kluczowe kwestie, pozwalające określić, kiedy zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa, co wpływa na jej wysokość oraz w jakich sytuacjach prawo do otrzymania dodatkowych pieniędzy przy rozwiązaniu

 

Rozwiązanie stosunku pracy zawsze musi być uzasadnione. Niedopuszczalne jest zwalnianie pracowników bez żadnych podstaw, jedynie na podstawie arbitralnej decyzji pracodawcy. Jednak niekiedy zdarza się, że pracownik swoim postępowaniem daje podstawy do tego, aby zwolnić go natychmiast, bez zachowania jakichkolwiek okresów wypowiedzenia – a więc dyscyplinarnie. Na czym polega zwolnienie dyscyplinarne

 

Systematyczne i długotrwałe nękanie pracownika przez przełożonych lub kolegów z pracy to problem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Jest to niezwykle trudna sytuacja emocjonalna dla ofiary, wpływająca negatywnie na jej zdrowie psychiczne i fizyczne, a także na efektywność podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Warto zaznaczyć, że mobbing w pracy może nawet przyjmować

 

Rosnące – i to dynamicznie – koszty życia poważnie wpływają na portfele każdego z nas. Tym samym alimenty w dotychczasowej wysokości po prostu często nie wystarczają na pokrycie wydatków, jakie trzeba podjąć na utrzymanie uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, np. małoletniego dziecka. Dlatego warto pomyśleć o podwyższeniu alimentów. Jak to osiągnąć? Bardzo często jedynym

 

Alimenty to jeden z podstawowych obowiązków, jaki ma każdy rodzic wobec swojego dziecka. Za jego niewypełnianie grożą surowe konsekwencje, łącznie z karą pozbawienia wolności. Nie oznacza to, że rodzic musi płacić alimenty dokładnie w takiej wysokości, jak zażąda tego drugi z rodziców bądź samo dziecko. Wszystko zależy od okoliczności przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

 

Stało się – podjęliśmy decyzję o rozstaniu ze współmałżonkiem. Wiele osób w takiej sytuacji zastanawia się, jak zakończyć związek od strony prawnej, uwzględniając ewentualne konsekwencje wybranej drogi. Możliwości są dwie – rozwód albo separacja. Obie mogą stanowić sądowe rozwiązanie sytuacji, w której w małżeństwie doszło do rozkładu pożycia, choć każda z nich

 

Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad osobami najbliższymi w dalszym ciągu pozostają częstym zjawiskiem w polskich rodzinach. Przemoc w domu nie zawsze musi oznaczać awantury lub bicie – z różnych powodów jej ofiary często ukrywają, że są gnębione, natomiast oprawcy nierzadko cieszą się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Warto jednak pamiętać, że

 

Według ekspertów, w ostatnich latach nawet co trzecie zawarte małżeństwo ulega rozpadowi. Wiele par w takich sytuacjach decyduje się na definitywne i formalne zakończenie związku poprzez rozwód polubowny. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie długotrwałego, kosztownego procesu. Omawiamy kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron, a także wszelkie

 

Ile kosztuje rozwód?

16 mar 2023 8:23 am

Jedną z pierwszych myśli wielu osób, rozważających złożenie pozwu przeciwko współmałżonkowi jest to, jak kosztowne będzie sądowe rozwiązanie małżeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, ile kosztuje sprawa rozwodowa i jakie okoliczności w największym stopniu wpływają na ostateczny koszt rozwodu. Co składa się na koszty sprawy rozwodowej? Lista czynników,

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji jest trudna i bolesna, szczególnie gdy w danej sprawie udział biorą również dzieci. W takiej sytuacji ważnym elementem jest określenie odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na ich utrzymanie. Wysokość alimentów rodzi zazwyczaj wiele pytań. Wpływa na nią szereg czynników – od wydatków mieszkaniowych, poprzez finansowanie pasji i innych potrzeb