Przejdź do

Artykuły

Osoba, której sąd nakazał uiszczanie świadczenia pieniężnego na rzecz bliskiej osoby, zobligowana jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W jaki sposób polskie prawo reguluje obowiązek alimentacyjny, kiedy ponosi się odpowiedzialność za uchylanie się od niego i co grozi za niealimentację, czyli niepłacenie alimentów? Obowiązek alimentacyjny – podstawa prawna Konieczność

 

Rozwód to obok unieważnienia małżeństwa jedyny sposób na formalne zakończenie związku małżeńskiego. Jednak w Polsce małżonkowie nie mogą rozwieść się jedynie na podstawie swojego oświadczenia. Konieczne jest wydanie wyroku rozwodowego przez sąd, do czego może dojść jedynie po przeprowadzeniu postępowania cywilnego. Postępowanie to rozpoczyna skuteczne złożenie pozwu w sądzie.

 

Rodzice mają wobec dzieci nie tylko obowiązki, ale i prawa. Decydują m.in. o wyborze szkoły dla swojej pociechy, sposobie leczenia schorzeń czy miejscu spędzania wakacji. Jednak w niektórych sytuacjach przywilej ten może zostać ograniczony lub odebrany poprzez pozbawienie praw rodzicielskich. To zawsze sprawy trudne i obciążone dużym ładunkiem emocjonalnym. Na czym polega takie rozwiązanie?

 

W Polsce władza rodzicielska może być w różnym stopniu regulowana przez sąd. Dobrym przykładem jest ograniczenie kontaktów z dzieckiem. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych problemów, z jakimi rodzice mogą się zmierzyć. Taka decyzja zazwyczaj oznacza, że rodzic traci prawo do codziennego widzenia się ze swoim potomkiem. Trzeba jednak podkreślić, że interwencja organu

 

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas – w końcu środowisko naturalne jest wspólnym dobrem, które powinno zostać zachowane także dla przyszłych pokoleń. Niestety zbyt często mamy okazje przekonywać się do jak poważnych skutków prowadzą naruszenia obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a ostatnia katastrofa ekologiczna Odry jest tego najlepszym przykładem. Dlatego

 

Zmiany w Prawie zamówień publicznych są czymś naturalnym. Czy nam się to podoba, czy nie, ustawodawca bardzo często decyduje się na nowelizację przepisów prawa – a regulacje dotyczące zamówień publicznych nie są tu wyjątkiem. To z kolei spore wyzwanie dla zamawiających i wszystkich ubiegających się o zamówienia. W końcu wybór wykonawcy zawsze musi przebiegać według ściśle

 

Po koniec maja bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu, projekt Ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Pobierz tekst projektu: Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy Poniższej wymienione są najistotniejsze ze zmian, które zgodnie z projektem mają być wprowadzone do Kodeksu pracy. 1.     Kontrola trzeźwości Pracodawca będzie

 

Załatwienie właściwie każdej sprawy w sądzie czy urzędzie wymaga przygotowania pisma. I to często nie jednego. To z kolei często wymaga wizyty u prawnika i skorzystania z jego profesjonalnej pomocy. Jednak nie zawsze jest to koniczne – okazuje się, że właściwie każdy może samodzielnie wygenerować pismo niezbędne mu do ochrony jego prawo. Jak samemu napisać pismo do sądu? Okazuje

 

Kiedy słyszymy o alimentach, to najczęściej myślimy o określonej kwocie pieniędzy, które w każdym miesiącu dany rodzic musi wpłacać na utrzymanie swojego dziecka – najczęściej na konta drugiego z rodziców, z którym dziecko po rozwodzie na co dzień zamieszkuje. Tymczasem pojęcie alimentów ma o wiele szerszy zakres, a ich dokładna wysokość zależy od szeregu różnych czynników

 

Pozew o zapłatę w firmie

11 mar 2022 12:00 pm

Podstawowe informacje Prowadzenie działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z koniecznością zawierania całego szeregu różnych umów z kontrahentami. Uzyskiwane z tych tytułów należności stanowi fundament zarówno ciągłości funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a także jego rozwój. Problem pojawia się jednak w sytuacji, w której mamy do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem,