Przejdź do

śmierć

Testament, jako jednostronną czynność prawną, można odwołać w każdej chwili aż do śmierci autora tegoż testamentu. Odwołanie testamentu – szczegóły Odwołania woli wyrażonej testamentem, jego autor może dokonać na kilka sposobów. Może taki testament zniszczyć (w tym miejscu warto podkreślić, że równoznaczne ze zniszczeniem testamentu jest zniszczenie wypisu z aktu notarialnego