Przejdź do

pozew z faktury

Pozew o zapłatę w firmie

11 mar 2022 12:00 pm

Podstawowe informacje Prowadzenie działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z koniecznością zawierania całego szeregu różnych umów z kontrahentami. Uzyskiwane z tych tytułów należności stanowi fundament zarówno ciągłości funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a także jego rozwój. Problem pojawia się jednak w sytuacji, w której mamy do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem,