Przejdź do

Konsekwencje Prawne Złamania Zakazu Prowadzenia Pojazdów Mechanicznych

Paweł Oziębłowski 17 cze 2024

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

W obecnym stanie prawnym jazda bez prawa jazdy może mieć dwie różne formy:

 1. Jazda bez wcześniejszych uprawnień:
  • Jest to wykroczenie.
  • Kara może obejmować areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę od 1500 zł do 30 000 zł.
 2. Jazda po cofnięciu uprawnień:
  • Jest to przestępstwo.
  • Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Złamanie tego zakazu grozi karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Zakres Kar

Prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnień to poważne wykroczenie. W 2024 roku sprawy te są kierowane do sądu, który decyduje o karze. Możliwe kary obejmują:

 • Areszt
 • Ograniczenie wolności
 • Grzywna od 1500 zł do 30 000 zł

Sąd, orzekając o karze, bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe.

Dodatkowe Konsekwencje

Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz ten jest również środkiem karnym, który może być orzeczony fakultatywnie lub obligatoryjnie, w zależności od rodzaju przestępstwa.

Recydywa

W przypadku recydywy, zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na okres od 1 roku do 15 lat, a w niektórych przypadkach nawet dożywotnio.

Jazda Bez Uprawnień – Nowelizacja Przepisów

Artykuł 180a Kodeksu karnego dotyczy jazdy bez uprawnień. Nowelizacja wprowadziła kary takie jak grzywna, ograniczenie wolności, oraz pozbawienie wolności do 2 lat. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat.

Złamanie Zakazu

Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów skutkuje karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skontaktuj się z Kancelarią

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z jazdą bez prawa jazdy, skontaktuj się z naszą kancelarią. Oferujemy wsparcie w zakresie kar za jazdę bez uprawnień oraz inne sprawy karne.