Przejdź do

Rozwód z orzekaniem o winie- co warto wiedzieć?

Paweł Oziębłowski 04 paź 2017

Rozwody z orzekaniem o winie są bardzo trudnymi i często trwają o wiele dłużej niż te, które są bez orzekania o winie, czyli wtedy gdy stwierdza się, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa. Aby nie orzekać o winie, sąd potrzebuje żądania obojga małżonków o nieorzekanie o winie. W innym przypadku jeden z małżonków wyraża żądanie o rozwód ze wskazaniem winnego.

Aby móc orzec, że małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  • jedno z małżonków groziło drugiemu małżonkowi
  • jedno z małżonków odmówiło współżycia
  • jedno z małżonków porzuciło drugiego małżonka bez podania przyczyny
  • jeden z małżonków był agresywny słownie lub używał siły fizycznej na drugim małżonku
  • jeden z małżonków nadużywał alkoholu

O ile niektóre kwestie są bardzo delikatne, jak odmowa współżycia, które mogło być spowodowane złym samopoczuciem lub chorobą jednego z małżonków, tak inne przesłanki, jak agresja, nadużywanie alkoholu, czy porzucenie jest jednoznaczne i sprawia, że rozwód może być z winy jednego z małżonków.

Orzekanie o winie jest bezpodstawne, jeśli są dowody na to, że małżonek obarczony winą za rozpad małżeństwa był nieświadomy skutków swoich poczynań, np. kiedy działał w afekcie lub leczył się psychiatrycznie albo cierpiał na chorobę zawodową.

Rozwód z orzeczeniem o winie- jakie należy spełnić warunki?

Aby rozwód był orzekany z winy któregoś z małżonków, musi mieć zgodne oświadczenia obu małżonków – jeśli wnoszą o rozwód z winy obojga małżonków lub jednego z małżonków, jeśli wina leży definitywnie po jego stronie. Rozstrzygnięcie sporu i sprawdzenie, czy małżonek faktycznie może być obarczony winą za rozpad małżeństwa, jest bardzo żmudny i trudny. Sąd musi wysłuchać obu stron i zadecydować, po czyjej winie leży rozpad małżeństwa. Jeśli jedno z małżonków  wnosi o rozwód z orzekaniem o winę, musi mieć ku temu podstawy.

Aby małżonek mógł złożyć u adwokata pozew o rozwód z orzekaniem o winie, powinien mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • zeznania świadków, którzy potwierdzą że faktycznie dochodziło do przemocy fizycznej lub psychicznej
  • raporty policyjne z interwencji w domu
  • obdukcje lekarskie (wykonane najlepiej na dzień lub dwa po pobiciu)

Bardzo ważne są zeznania świadków, którzy mogą pomóc sądowi w orzeczeniu rozwodu z winy drugiego z małżonków. Obdukcje lekarskie również są niezwykle pomocne w orzekaniu takich spraw. Aby jednoznacznie wskazać winę małżonka, należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które mogą świadczyć o jego winie. Pomocne będą także zdjęcia, które wskazywałyby na porzucenie małżonka bez powodu. Jeśli małżonek został zdradzony pomocne będą zeznania świadków, którzy potwierdzą, że był widziany z inną osobą w sytuacji jednoznacznej np. podczas przytulania się. Wtedy wina ewidentnie leży po stronie współmałżonka, który zdradza. Obdukcje lekarskie pozwalają za to ustalić, w jaki sposób doszło do uszkodzenia ciała i potwierdzić znęcanie się nad małżonkiem.

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie są jednak wyjątkowo trudne i trwają bardzo długo.

Dlaczego więc małżonkowie decydują się na rozwód z orzekaniem o winie?

Przede wszystkim dlatego, że małżonek, który został obarczony winą za rozpad małżeństwa może być pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale także do płacenia alimentów na byłego małżonka.

Sąd może zasądzić również odszkodowanie na rzecz niewinnego małżonka.

W takich sprawach potrzebna będzie rada adwokata, który powie jakie dokumenty byłby pomocne, doradzi jak kontaktować się z małżonkiem i jakich kroków nie podejmować. Podpowie także jakich świadków szukać, by byli wiarygodni przed sądem w trakcie sprawy rozwodowej.