Przejdź do

Dziedziczenie spadku przez adoptowane dzieci- czy to możliwe?

Paweł Oziębłowski 07 kwi 2018

Wiele osób decyduje się na adopcję dziecka. Podobnie jak wiele dzieci przebywa w rodzinach adopcyjnych. Takie osoby, często zastanawiają się, jaki wpływ na kwestię dziedziczenia ma fakt, że dziecko nie jest biologiczne, a adoptowane. Czy może ono przejąć majątek adopcyjnych rodziców po ich śmierci?

Adoptowane dziecko a testament

Jeśli zmarły umieścił swoje adoptowane dzieci w testamencie – sprawa jest prosta. W przypadku, gdy nie zostały one uznane za niegodne dziedziczenia po zmarłym, bezwzględnie przejmują one cały majątek, jaki został im zapisany w testamencie. Jeśli testament nie istnieje lub adoptowane dzieci zmarłego zostały w nim pominięte, także mogą dziedziczyć. W przypadku braku testamentu zastosowanie ma tzw. dziedziczenie testamentowe, czyli przepis ustawy Kodeksu Cywilnego, który jasno określa, kto i w jakiej kolejności ma prawo do dziedziczenia po zmarłym. W sytuacji, w której testament istnieje, ale nie umieszczono w nim adoptowanych dzieci, z pomocą również przychodzi im polskie prawo. Mogą one bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami domagać się od umieszczonych w testamencie spadkobierców zachowku, czyli części majątku, której zadaniem jest zabezpieczenie pominiętych w testamencie członków rodziny jego autora. Zachowek może wynosić od 50% do nawet 2/3 majątku, jaki przysługiwałby danemu krewnemu zmarłego w myśl ustawy Kodeksu Cywilnego.

 

Brak testamentu a dziedziczenie spadku przez dzieci z adopcji

Jeśli zmarły rodzic adopcyjny nie pozostawił po sobie testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się w zgodzie z ustawą. W takim wypadku, adoptowane dzieci zmarłego są pierwszymi z jego krewnych ustawowo powołanych do dziedziczenia po nim, bowiem w momencie adopcji całkowitemu zerwaniu ulegają ich więzy rodzinne, jakie łączyły ich do tej pory z biologicznymi krewnymi, a ich nową rodziną zostaje rodzina adopcyjna. Znajduje to odzwierciedlenie w ich akcie urodzenia, którego treść zostaje zmieniona natychmiast po dokonaniu adopcji. W związku z tym, adoptowane dziecko dziedziczy po śmierci swojego adopcyjnego rodzica i/lub członków jego rodziny tak, jak jego dziecko biologiczne. Skutki adopcji są obustronne. Znaczy to, że nie tylko adoptowany ma prawo do dziedziczenia po adoptującym i jego rodzinie, ale też adoptujący i jego krewni mogą dziedziczyć po adoptowanym. Podobnie sprawa ma się z dziećmi adoptowanych dzieci. Je również obejmują następstwa adopcji, wobec czego stają się one pełnoprawnymi krewnymi adoptującego. Nie istnieją natomiast żadne związki pomiędzy rodziną adopcyjną a krewnymi adoptowanego. Nie dziedziczą oni po sobie wzajemnie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której jeden ze współmałżonków adoptował dziecko drugiego.

Niepełna adopcja i testament

Nieco inne zasady kierują adopcjami niepełnymi. Mają one miejsce zwykle w wypadku starszych dzieci, które znają swoich biologicznych krewnych i utrzymują z nimi kontakt. W przypadku przysposobienia o charakterze niepełnym, adoptowany nie dziedziczy po krewnych swoich rodziców adopcyjnych, a oni nie dziedziczą po nim. Dziecko nie w pełni adoptowane, uprawnione jest do dziedziczenia po swoich biologicznych krewnych.

Warto wiedzieć, że adoptując dziecko nadajemy mu prawo do dziedziczenia po nas. Podobnie adoptowane dzieci powinny pamiętać, że po śmierci adopcyjnych krewnych, mają w większosci przypadków prawo do ubiegania się o spadek po nich.