Przejdź do

Realizację zadań finansowanych ze środków publicznych powyżej kwoty 30.000 euro, poprzedza procedura określona w ustawie prawo zamówień publicznych. Uzyskanie zamówienia publicznego, w szczególności w drodze przetargu wiąże się z przejściem określonej procedury.

W zakresie zamówień publicznych naszym klientom oferujemy:

  • Analizę SIWZ pod kątem postawionych wymogów i ch spełniania przez klienta,
  • Sformułowanie pytań do SIWZ celem wyjaśnienia wątpliwości,
  • Wniesienie odwołania od treści SIWZ,
  • Sprawdzenie oferty pod kątem spełniania warunków SIWZ,
  • Udzielenie wyjaśnień zamawiającemu,

Wniesienie środków ochrony prawnej,

  • Reprezentowanie przed KIO,
  • Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.