Przejdź do

Realizację zadań finansowanych ze środków publicznych powyżej kwoty 30.000 euro, poprzedza procedura określona w ustawie prawo zamówień publicznych. Uzyskanie zamówienia publicznego, w szczególności w drodze przetargu wiąże się z przejściem określonej procedury.

W zakresie zamówień publicznych naszym klientom oferujemy:

  • Analizę SIWZ pod kątem postawionych wymogów i ch spełniania przez klienta,
  • Sformułowanie pytań do SIWZ celem wyjaśnienia wątpliwości,
  • Wniesienie odwołania od treści SIWZ,
  • Sprawdzenie oferty pod kątem spełniania warunków SIWZ,
  • Udzielenie wyjaśnień zamawiającemu,

Wniesienie środków ochrony prawnej,

  • Reprezentowanie przed KIO,
  • Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prawnik od zamówień publicznych Chorzów – podstawowe informacje

Prawo zamówień publicznych dotyczy umów, w ramach których zamawiający (jednostka lub organizacja, dysponująca odpowiednimi środkami) podejmuje współpracę z wykonawcą (innym podmiotem, np. prywatną firmą) w zakresie zrealizowania określonych prac, dostarczenia produktów lub świadczenia konkretnych usług. W celu zawarcia wspomnianych umów organizuje się postępowania, zazwyczaj przybierające formę przetargów, w których mogą startować wykonawcy, zainteresowani określoną współpracą.

czytaj więcej

Celem zamawiającego jest wybranie takiej oferty, która w jak najlepszym stopniu – zarówno pod względem finansowym, jak i specyfiki danego zadania – odpowiada jego preferencjom, określonych w kryteriach zamówienia. Natomiast wykonawcy zależy przede wszystkim na wygraniu postępowania i otrzymaniu zlecenia, na które środki zostaną przeznaczone z pieniędzy publicznych, zyskując tym samym pewne, stabilne źródło finansowania działalności. Po zawarciu umowy wykonawca przystępuje do określonych w niej zadań, a zamawiający czuwa nad należytym przebiegiem całego procesu realizacji zamówienia publicznego.

Jak wspominaliśmy, przedmiotem umów, określanym przez prawo zamówień publicznych, zazwyczaj jest dostawa produktów, wykonanie pracy lub świadczenie określonych usług. Najczęściej tego typu współprace dotyczą robót budowlanych, ale zawierane są także np. umowy ubezpieczenia czy rachunku bankowego oraz umowy mieszane – łączące dwa różne przedmioty współpracy, np. dostawę materiałów i ich montaż, czyli wykonanie usługi.

Zamówienia publiczne Chorzów – profesjonalna obsługa doświadczonych specjalistów

Wiele aspektów opisanych w poprzednich akapitach zależności często jest skomplikowanych, rodzi wątpliwości i wymaga interwencji specjalisty z zakresu prawa, takiego jak prawnik od zamówień publicznych. Chorzów to miasto, w którym naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, dotyczących prawa zamówień publicznych. Zajmujemy się m.in. analizą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnoszeniem odwołań i skarg, formułowaniem zapytań, kontrolowaniem ofert pod kątem spełniania wymogów, udzielania wyjaśnień podmiotowi zamawiającemu oraz reprezentowaniem klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Pomagamy wyeliminować popularne błędy formalne oraz doradzamy na każdym etapie postępowania przetargowego. Mamy szerokie doświadczenie praktyczne w opisywanej dziedzinie, dlatego możemy z dystansem spojrzeć na oczekiwania zamawiających i podpowiedzieć wykonawcy, jak powinna wyglądać oferta. Skutecznie zabezpieczamy interesy naszych klientów na wymagającym rynku zamówień publicznych. Chętnie wyjaśniamy wszystkie wątpliwości oraz dzielimy się wiedzą, pozwalającą sprawnie przeprowadzić całe postępowanie. Wyspecjalizowany prawnik od zamówień publicznych w Chorzowie może nadzorować taki proces od przygotowania oferty, poprzez jej złożenie, aż po podpisanie i wykonanie umowy.

Prawo zamówień publicznych – reprezentacja przed KIO i inne usługi prawne

Jeśli wykonawca zostanie niezgodnie z prawem wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie bezpodstawnie odrzucona, może odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej i walczyć o sprawiedliwość. Zdarzają się także sytuacje, w której to konkurenci danego wykonawcy próbują odsunąć go od zamówienia publicznego w Chorzowie, składając odwołanie do KIO. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc prawnika, specjalizującego się w prawie zamówień publicznych.

Proponujemy naszym klientom kompleksową reprezentację przed KIO, co pozwala im zaoszczędzić mnóstwo czasu i niepotrzebnego stresu. Zajmujemy się dokładną analizą prawną danego przypadku, bez względu na to, czy dotyczy ona rozpoczęcia postępowania odwoławczego, czy też obrony przed odwołaniem. Możemy również w imieniu klienta złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub zająć się prowadzeniem sprawy w sądzie przeciwko zamawiającym. Wiemy jak złożone i wymagające mogą być postępowania, dotyczące takiej dziedziny, jak zamówienia publiczne. Chorzów to miasto, w którym oferujemy profesjonalną pomoc doświadczonego prawnika, mającą na celu doprowadzenie danej sprawy do satysfakcjonującego zakończenia.