Przejdź do

Zawarcie spółki to poważna decyzja i to niezależnie od tego o jakiej spółce mówimy. Pozornie najprostsza  i najmniej sformalizowana ze spółek – spółka cywilna – zwykle nie sprawa wspólnikom problemów, dopóki nie zechcą (lub jeden ze wspólników nie zechce) jej rozwiązać. Zawierając jakąkolwiek umowę spółki należy przewidzieć wiele aspektów współpracy łącznie z jej zakończeniem. Należy zwrócić uwagę na m.in. na: czas trwania spółki, udział w zyskach i stratach, prowadzenie spraw spółki, kompetencje organów, zobowiązania wspólników, wstąpienie spadkobierców w miejsce wspólników.

Niektóre umowy spółek nie wymagają nawet formy pisemnej (spółka cywilna). Inne dla swej ważności powinny być zawarte w formie pisemnej (jawna, partnerska, komandytowa). Natomiast założenie spółki komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej wymaga udania się do notariusza. Wyjątkiem jest możliwość założenia spółki z o.o.  przez Internet.

W zakresie zakładania spółek naszym klientom oferujemy:

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności (spółki) pod kątem jej funkcjonowania oraz optymalizacji podatkowej,
  • sporządzenie umowy spółki dopasowanej do potrzeb klienta,
  • rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.