Przejdź do

Szczególnym elementem umów są zapisy wprowadzające zabezpieczenie ich wykonania. Nawet najlepiej skonstruowana umowa może zostać nieskonsumowana jeżeli druga strona nie będzie chciała jej wykonać. Wtedy dobrze aby strona żądająca jej wykonania miała do dyspozycji odpowiednie środki. Form zabezpieczeń jest wiele. Ustanowienie niektórych wiąże się z dodatkowymi kosztami, a innych nie. Niektóre wymagają rejestracji, inne wizyty u notariusza, a jeszcze inne wyłącznie złożenia podpisu.

Zawarcie dobrej umowy to połowa sukcesu. Jej wykonanie to druga połowa sukcesu. Aby osiągnąć pełen sukces najlepiej odpowiednio zabezpieczyć kontrakt.

W zakresie zabezpieczenia umów naszym klientom oferujemy:

  • wyjaśnienie zasad zabezpieczania kontraktów,
  • wskazanie najlepszych zabezpieczeń dla konkretnej umowy,
  • wprowadzenie zabezpieczeń do umowy,
  • negocjowanie warunków umownych.