Przejdź do

Porady z zakresu prawa pracy

Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski świadczy porady z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje swoich klientów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przed sądami. Prawo pracy reguluje ogół stosunków łączących pracownika z pracodawcą. Jest to jeden z najczęściej występujących stosunków prawnych obejmujących wiele zagadnień, co powoduje, że do naszej kancelarii zwraca się wielu z klientów z prośbą o udzielenie porady. Najczęściej zadawane pytania dotyczą: treści umowy o pracę, zakazu konkurencji, świadczeń należnych od pracodawcy, zasadności rozwiązania umowy o pracę.

Porady z zakresu prawa pracy są udzielane w siedzibie naszej kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania lub na odległość, po uprzednim przesłaniu skanów dokumentów, gdy sprawa tego wymaga. Niejednokrotnie porada prawna kończy się zleceniem przygotowania pisma do drugiej strony stosunku pracy lub sporządzeniem pozwu. Porady z naszej strony są udzielane przez prawników posiadających doświadczenie z zakresu prawa pracy.

Porady z zakresu prawa pracy

Nasza kancelaria zapewnia fachowe porady wszystkim osobom zatrudnionym, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w szybko zmieniającym się, a także złożonym obszarze prawa pracy. Zespół doświadczonych, wyspecjalizowanych prawników jest do dyspozycji w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. Współpracujemy z klientem w taki sposób, aby szybko oraz skutecznie rozwiązywać problemy i w jak najlepszy sposób reprezentować jego interesy, pomagając tym samym w osiąganiu satysfakcjonujących efektów.
Oferujemy kompleksową pomoc oraz jasne, zrozumiałe porady z zakresu prawa pracy we wszystkich jego aspektach. Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez pracodawcę, warunki Twojej umowy nie zostały dotrzymane, dotknął Cię mobbing lub chcesz dochodzić określonych roszczeń, potrzebujesz prawnika, który będzie w stanie szybko dotrzeć do sedna sprawy, a następnie zaproponuje efektywne rozwiązania danego problemu. Z nami Twoje szanse na pozytywne zakończenie postępowania wyraźnie rosną.

Prawo pracy – porady doświadczonych specjalistów

Zdobyte przez lata zaufanie i pozytywne opinie klientów to jeden z najlepszych dowodów na skuteczność naszej kancelarii. Specjalizujemy się w działaniach na rzecz kadry kierowniczej wyższego szczebla i menedżerów, ale także pracowników, którzy dopiero zaczynają budować swoją karierę. Porady z zakresu prawa pracy są przez nas udzielane bez względu na sektor gospodarki. Bazując na wieloletniej pracy, jesteśmy w stanie dopasować efektywne rozwiązania do każdego profilu zatrudnienia. Członkowie zespołu Kancelarii Prawnej Paweł Oziębłowski reprezentowali szerokie grono pracowników przeróżnych sprawach, rozstrzyganych zarówno na drodze sądowej, jak i w sposób polubowny.
W naszej pracy staramy się wykraczać poza utarte, nie zawsze skuteczne normy. Zaczynamy od dokładnej analizy danej sprawy. Omawiamy z klientem jego sytuację, tłumacząc w prosty sposób prawo pracy – porady zawsze ukierunkowane są na cel, który dana osoba chce osiągnąć. Poważnie podchodzimy do analizy niezbędnej dokumentacji, umów czy wszelkiego rodzaju pism. Ustalamy również koncepcję działania, która jest aktualizowana w miarę postępów w danej sprawie. Jesteśmy dobrymi słuchaczami, wyróżniającymi się dużym poziomem empatii – to cechy, które są kluczowymi elementami profesjonalnej obsługi, szczególnie w tak delikatnej dziedzinie, jak prawo pracy.

Porady z zakresu prawa pracy – szeroki zakres usług

Dzięki bogatej wiedzy i komplementarnym obszarom praktyki możemy doradzać pracownikom w skomplikowanych, wieloaspektowych sprawach, często wykraczających poza ścisły zakres prawa pracy. Udzielamy zarówno jednorazowego, podstawowego wsparcia osobom zatrudnionym, jak i kompleksowej pomocy w zakresie prowadzenia postępowania przed wymiarem sprawiedliwości. W swoich działaniach jesteśmy bardzo elastyczni. Na bieżąco śledzimy zmiany, obejmujące prawo pracy – porady są więc zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli potrzebujesz pomocy doświadczonych prawników, zapraszamy do kontaktu.

czytaj więcej

Prawo pracy – porady prawne Chorzów

Od pierwszych dni funkcjonowania naszej Kancelarii, na prawo pracy spoglądamy jak na zespół norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy pracodawcami oraz pracownikami. Takie podejście, uwzględniające przepisy Kodeksu pracy, poszczególny ustaw oraz innych aktów prawnych, stanowiących źródło przepisów, pozwala nam w sposób obiektywny i zgodny z obowiązującym prawem, świadczyć kompleksowe i precyzyjnie dostosowane do danej sytuacji porady z zakresu prawa pracy.

Jesteśmy przekonani, że pracownik, którego prawa nie są należycie respektowane przez firmę, w której pracuje, ma prawo, a nawet obowiązek dochodzenia swoich interesów w sposób przewidziany w polskim porządku prawnym. Od lat, jako specjaliści od prawa pracy w Chorzowie reprezentujemy pracowników w sporach sądowych oraz negocjacjach z prawodawcami, zapewniając pomoc w sprawach, które dotyczą m.in.:

 • stwierdzenia istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania za naruszenie zasad równego taktowania,
 • mobbingu oraz dyskryminacji,
 • wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego,
 • zakazu konkurencji,
 • wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zapłaty innych należnych świadczeń,

a także wypadków przy pracy, niezapewnienia odpowiednich warunków BHP oraz wielu innych naruszeń praw pracowniczych, w przypadku których prawnik od prawa pracy powinien zapewnić pracownikowi niezbędne wsparcie. Wiele osób zakłada niewielkie szanse na sukces w sporze z nieuczciwym pracodawcą, sytuując się na z góry przegranej pozycji. Warto podejść do sprawy inaczej i zapewnić sobie pomoc w trakcie procesu oraz bieżące porady z zakresu prawa pracy, jakich udzielamy w naszej Kancelarii w Chorzowie.

Prawo pracy Chorzów – najczęstsze przykłady naruszeń praw pracowniczych

Mimo iż dla wielu pracowników wejście na drogę prawną w sporze z prawodawcą wydaje się ostatecznością, warto zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach stanowi ono jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Nasza kancelaria nie tylko świadczy kompleksowe porady prawne w Chorzowie, ale także zapewnia wsparcie w trakcie mediacji, negocjacji oraz postępowań przed sądami pracy wszystkich instancji. Poniżej przedstawiamy przykłady naruszeń praw pracowniczych, które często stają się przyczyną sporu prawnego pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Mobbing

Jedną z sytuacji, w których z pewnością warto skorzystać z pomocy prawnika od prawa pracy, jest stosowanie przez pracodawcę, przełożonych lub innych współpracowników mobbingu. Jest to szerokie pojęcie, które może oznaczać zarówno uporczywe nękanie i prześladowanie w miejscu pracy, jak i przedmiotowe traktowanie, zastraszanie czy stosowanie przemocy. Zgodnie z Kodeksem pracy mobbing jest w naszym kraju zakazany, a pracodawcy mają obowiązek efektywnie przeciwdziałać wszelkim zachowaniom, które mogą wyczerpywać jego znamiona.

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Innym częstym powodem wejścia w spór prawny z pracodawcą jest wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyny lub nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, popularnie określane jako zwolnienie dyscyplinarne. Świadcząc porady prawne w Chorzowie, wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której pracownik otrzymywał bezpodstawne zwolnienie. Warto pamiętać, że takiej sytuacji zawsze mamy prawo odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Zakaz konkurencji

Przedmiotem licznych sporów, często znajdujących swój finał w sądzie od prawa pracy w Chorzowie jest zakaz konkurencji, będący częstym elementem umów o pracę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aby tego rodzaju klauzula miała moc prawną, wymagane jest dokładne określenie czasu, przez jaki zakaz konkurencji obwiązuje po rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca nie ma również prawa zawrzeć w umowie zapisu, która taki zakaz czyni bezterminowym.

Porady z zakresu prawa pracy dla pracodawców

Oprócz szerokiego zakresu wsparcia pracowników nasza Kancelaria oferuje również obsługę przedsiębiorstw oraz porady prawne w Chorzowie dla pracodawców. Doświadczony prawnik od prawa pracy może okazać się cennym wsparcie w każdej firmie, w zakresie:

 • przygotowywania umów o pracę, kontraktów oraz wszelkich innych dokumentów będących podstawą zatrudniania pracowników,
 • opracowywania wewnątrzzakładowych regulaminów oraz procedur organizacyjnych,
 • przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji,
 • udzielania bieżących porad z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowania pracodawców w sądowych i pozasądowych sporach z pracownikami,

a także wielu innych obszarów, w których przepisy prawa pracy przekładają się na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Korzyści ze współpracy z naszą Kancelarią

Jeśli chodzi o prawo pracy Chorzów jest miastem, w którym od lat obsługujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jeśli prowadzisz biznes i zatrudniasz pracowników, współpraca z nami pozwoli Ci zadbać o przestrzeganie przepisów prawa pracy w firmie, zredukować koszty oraz ograniczać ryzyko. Jesteś pracownikiem i potrzebny Ci dobry prawnik od prawa pracy? Już dziś skontaktuj się z nami i zwiększ swoje szanse w sporze z pracodawcą.