Przejdź do

Porady z zakresu prawa pracy

Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski świadczy porady z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje swoich klientów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przed sądami. Prawo pracy reguluje ogół stosunków łączących pracownika z pracodawcą. Jest to jeden z najczęściej występujących stosunków prawnych obejmujących wiele zagadnień, co powoduje, że do naszej kancelarii zwraca się wielu z klientów z prośbą o udzielenie porady. Najczęściej zadawane pytania dotyczą: treści umowy o pracę, zakazu konkurencji, świadczeń należnych od pracodawcy, zasadności rozwiązania umowy o pracę.

Porady z zakresu prawa pracy są udzielane w siedzibie naszej kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania lub na odległość, po uprzednim przesłaniu skanów dokumentów, gdy sprawa tego wymaga. Niejednokrotnie porada prawna kończy się zleceniem przygotowania pisma do drugiej strony stosunku pracy lub sporządzeniem pozwu. Porady z naszej strony są udzielane przez prawników posiadających doświadczenie z zakresu prawa pracy.