Przejdź do

Podział majątku, który pozostawił spadkodawca to kolejny etap po stwierdzeniu nabycia spadku. Dział spadku to bardzo istotna i zarazem konfliktogenna kwestia, gdyż podzielenie majątku zwykle wymaga ustępstw ze strony wszystkich spadkobierców, co często jest trudne. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozmów w sprawie podziału majątku spadkowego, przygotowanie możliwych scenariuszy rozwiązań i opracowanie argumentacji dla naszego klienta.

Warte zaznaczenia jest, że spadku w ogóle nie trzeba dzielić. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, to do całego majątku spadkowego mamy zastosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, co oznacza, że każda rzecz jest w odpowiedniej części współwłasnością każdego ze spadkobierców. Jeżeli spadkobiercy uznają, że chcą podzielić spadek, to mogą to zrobić w formie umowy notarialnej, ugody sądowej lub procesu sądowego. Jeżeli strony nie są w stanie się porozumieć, o sposobie podziału spadku morze orzec sąd.

W zakresie podziału majątku spadkowego naszym klientom oferujemy:

  • Doradztwo przy możliwych sposobach podziału majątku spadkowego,
  • Udział w negocjacjach pomiędzy spadkobiercami,
  • Reprezentowanie w sprawie sądowej o dział spadku.