Przejdź do

Jeżeli otrzymałeś pismo z wezwaniem do zapłaty lub pismo od komornika, to nie oznacza to że musisz zapłacić. Czasem egzekucja jest niesłuszna i można się przed nią bronić. Istnieje również możliwość wynegocjowania dogodnych warunków spłaty zadłużenia – warto spróbować.

W zakresie ochrony przed windykacją naszym klientom oferujemy:

  • Reprezentowanie pozwanego w postępowaniu sądowym o zapłatę,
  • Powództwa wzajemne,
  • Reprezentowanie dłużników w postepowaniach egzekucyjnych (komorniczych),
  • Powództwa przeciwegzekucyjne,
  • Skargi na czynności komornika,
  • Negocjowanie warunków spłaty,
  • Sporządzanie ugód,
  • Ochronę majątku osób trzecich przed zajęciami komorniczymi,
  • Powództwa o wyłączenie rzeczy nienależącej do dłużnika spod egzekucji komorniczej.