Przejdź do

Odpady to element naszej cywilizacji, a z nimi wciąż rozwijająca się branża gospodarowania odpadami. Wraz z rozwojem gospodarki i bogaceniem się społeczeństw powstaje coraz więcej odpadów. Na szczęście podmioty działające w branży dążą do jak najefektywniejszych sposobów i technologii zagospodarowania odpadów, z naciskiem na ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. Branżę odpadową można podzielić na część przemysłową oraz komunalną.

Obsługa odbioru odpadów od podmiotów komercyjnych wymaga nie tylko świetnej organizacji od strony logistycznej ale również zadbania o legalność działania, w szczególności posiadania odpowiednich zezwoleń, współpracy z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz zawarcia umów zabezpieczających interesy przedsiębiorcy. Należy zwrócić szczególną uwagę na zakaz konkurencji podwykonawców względem klientów.

Branża komunalna to z kolei współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i udział w przetargach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tu również należy zwrócić szczególną uwagę na decyzje administracyjne pozwalające na odbieranie odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowanie odpadów. Należy wiedzieć, że odpady komunalne zmieszane oraz zielone powinny w pierwszej kolejności trafiać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska to najbardziej specjalistyczna dziedzina działalności naszej kancelarii. Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorstw działających na rynku odpadów komunalnych jak i przemysłowych. Zapewniamy wsparcie w zakresie bieżącej działalności jak i przy inwestycjach.

W zakresie gospodarki odpadami naszym klientom oferujemy:

  • Tworzenie i opiniowanie umów z zakresu gospodarki odpadami,
  • Obsługę przetargów na odbiór odpadów komunalnych,
  • Składanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, transport odpadów, zbieranie odpadów,
  • Składanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
  • Wsparcie w zakresie sprawozdawczości odpadowej.

W związku z tym, że rynek gospodarki odpadami jest dość hermetyczny, ze względu na naszych aktualnych klientów, celem uniknięcia konfliktu interesów jesteśmy w stanie nawiązać współpracę jedynie z niektórymi podmiotami.