Przejdź do

Sprawy, których przedmiotem jest zapłata określonej kwoty pieniężnej są najczęściej spotykanymi sporami. Niejednokrotne należność daje się wyegzekwować na etapie przedsądowym o ile zastosuje się odpowiednią procedurę. W przypadku opornych dłużników sprawę trzeba skierować do sądu i uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy tzn uzyskać klauzule kwykonalności. Następnie przy współpracy z komornikiem sądowym prowadzi się procedury mające na celu wyegzekwowanie należności.

Sprawna windykacja to działanie według sprawdzonych procedur i szybkie terminy realizacji. Nasi klienci z góry wiedzą w jakich okresach będą następowały poszczególne zdarzenia w procesie windykacyjnym i są informowani o postępach na każdym ich etapie.

W zakresie egzekucji należności naszym klientom oferujemy:

  • szybkie terminy realizacji zleceń,
  • z góry wiadomą ścieżkę postępowania,
  • wyczerpujące działania windykacji polubownej (przedsądowej),
  • sporządzenie pozwu i reprezentowanie przed sądem,
  • współpracę ze skutecznymi komornikami.