Przejdź do

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci.

Oboje rodziców jest zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, czyli utrzymywania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Może zdarzyć się tak, że majątek dziecka jest w stanie pozwolić mu na utrzymanie się. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny rodziców nie istnieje.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Do czasu gdy dziecko z obiektywnych przyczyn nie jest w stanie samo się utrzymywać. Zatem dopóki dziecko pobiera naukę, również na uczelni wyższej w trybie stacjonarnym, uzasadnione jest twierdzenie, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać.

Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców i jest małoletnie, w jego imieniu o alimenty do sądu może wystąpić rodzic.

 

Obowiązek alimentacyjny względem małżonka.

Obowiązek zbliżony do alimentacyjnego istnieje w trakcie małżeństwa i wyraża się on w obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez każdego jej członka. W trakcie małżeństwa przysługują dwa sposoby dochodzenia świadczeń:

  • Pozew o przyczynienie się do zaspokojenia  życiowych potrzeb rodziny,
  • Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka (nie są to tradycyjne alimenty).

Po rozwodzie, w przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przesłankami zobowiązania alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka są;

  • brak winy małżonka,
  • sytuacja, w której małżonek nie jest w stanie sam zaspokajać swoich potrzeb, czyli znajduje się w tzw. Niedostatku,
  • możliwości zarobkowe zobowiązanego pozwalają na płacenie alimentów.

Gdy jeden z małżonków został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, wystarczy by rozwód spowodował pogorszenie się stopy życiowej by zaistniała przesłanka do zasądzenia alimentów.

W zakresie spraw alimentacyjnych naszym klientom oferujemy:

  • Udział w negocjacjach mających na celu ugodowe załatwienie spraw alimentacyjnych,
  • Sporządzanie pozwów o alimenty,
  • Reprezentowanie w sprawach o alimenty.