Przejdź do

Prowadzenie spółek prawa handlowego wiąże się z koniecznością wypełniania obowiązków rejestracyjnych. Tych obowiązków jest naprawdę sporo, gdyż większość zmian w obszarze funkcjonowania spółki takich jak np. zmiana w składzie zarządu, zmiana adresu siedziby, zmiana wspólnika, otwarcie oddziału, zmiana nazwy, wiążą się z obowiązkiem dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłaszanie zmian do KRS-u wiąże się z wypełnieniem wniosku na urzędowym formularzu. Formularze niestety dla przedsiębiorcy są skonstruowane w ten sposób, że bardzo łatwo o popełnienie błędu, co zazwyczaj wiąże się z wezwaniem sądu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. Każde wezwanie wiąże się z przesunięciem terminu dokonania zmiany w KRS, co jest bardzo deprymujące gdy spółce zależy na jak najszybszym dokonaniu zmiany. Skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii zmniejsza prawdopodobieństwo perturbacji przy rejestracji zmian.

W zakresie rejestracji zmian w KRS naszym klientom oferujemy:

  • sporządzanie dokumentów (uchwał, umów) będących podstawa zmian w KRS,
  • sporządzanie wniosków o zmianę danych w KRS,
  • reprezentacja w postępowaniach w sprawie rejestracji zmian.