Przejdź do

Korzystanie z nieruchomości przez odpowiedni okres czasu może doprowadzić do nabycia prawa jej własności. Zasiedzenie, bo o nim mowa, to nabycie prawa własności nieruchomości w wyniku długotrwałego korzystania z nieruchomości tak jakby się było jej właścicielem. Przedmiotem zasiedzenia może być nieruchomość, użytkowanie wieczyste, służebność albo ruchomość. Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest możliwe wyłącznie przez posiadacza w dobrej wierze i następuje po 3 latach nieprzerwanego posiadania.

Często bywa tak, że brak zainteresowania nabytymi lub odziedziczonymi  nieruchomościami prowadzi do utraty prawa ich własności i to niejednokrotnie na rzecz członków rodziny. Bywa i tak, że zasiedzenie pomaga w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, gdy przeprowadzenie postępowania sądowego wiązałoby się z dużymi utrudnieniami. W takiej sytuacji można posłużyć się zasiedzeniem.

Należy również pamiętać, że nieruchomość można współzasiedzieć razem z inną osobą lub osobami. Jeżeli nieruchomość jest współużytkowana przez kilka osób, które zarządzają nią na równi, wtedy możemy nieć do czynienia ze wspólnym nabyciem własności nieruchomości.

W zakresie spraw o zasiedzenie naszym klientom oferujemy:

  • Sporządzanie wniosków o zasiedzenie,
  • Reprezentowanie w sprawach o zasiedzenie,
  • Prowadzenie spraw przeciwko zasiedzeniu.