Przejdź do

Zachowek przysługuje osobom, które zostały pomięte w testamencie, a dziedziczyłyby gdyby testamentu nie było, czyli według zasad ustawowych. Zachowek przysługuje małżonkowi oraz zstępnym (dzieci, wnuki itd.) zmarłego albo małżonkowi i rodzicom jeżeli dzieci nie było lub nie dożyły otwarcia spadku.

Do zachowku nie są uprawnione:

  • osoby uznane za niegodne,
  • małżonek odsunięty od dziedziczenia w oparciu o złożony pozew o rozwód, lub separację z jego wyłącznej winy,
  • osoby, które spadek odrzuciły,
  • osoby wydziedziczone przez spadkodawcę,
  • osoby, które umownie zrzekły się dziedziczenia.

Zachowek wynosi ½ tego co dana osoba otrzymałaby gdyby dziedziczyła z ustawy, a w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich w wysokości 2/3. Na zachowek zalicza się wszystko co uprawniony do zachowku otrzymał od zmarłego w formie darowizny jak również zapisy testamentowe. Do zapłaty zachowku zobowiązani są spadkobiercy. Roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5  lat od ogłoszenia testamentu.

W zakresie spraw związanych z zachowkiem naszym klientom oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie ustalania czy zachowek przysługuje,
  • Reprezentowanie osoby uprawnionej do zachowku przy dochodzeniu roszczeń,
  • Obronę przed roszczeniami o zapłatę zachowku,
  • Udział w negocjacjach między stronami.