Przejdź do

Sprawy, które trzeba załatwiać w urzędach zazwyczaj są sprawami administracyjnymi. Niekiedy napotykamy na brak kompetencji urzędników albo na zwykłą nieżyczliwość, która wykracza poza normy prawne regulujące postępowanie. W takim wypadku najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Sprawy administracyjne są regulowane przez szereg aktów prawnych. W zasadzie żadna inna dziedzina prawa nie jest aż tak bardzo „rozczłonkowana”, co powoduje, że większość tych spraw jest skomplikowana. Procedury administracyjne są mocno sformalizowane, a z drugiej strony urzędnikom nieraz wydaje się, że posiadają władzę absolutną. Niestety poziom znajomości przepisów prawa w organach administracji często nie jest zbyt dobry, co nieraz stoi na przeszkodzie w pozytywnym załatwieniu sprawy. Doradzamy naszym klientom we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postepowań administracyjnych.

W zakresie spraw urzędowych naszym klientom oferujemy:

  • Analizę sprawy i przedstawienie ścieżki postępowania,
  • Przygotowanie podania o załatwienie sprawy,

Pilotowanie sprawy na wszystkich etapach postępowania,

  • W razie potrzeby wnoszenie środków zaskarżenia na rozstrzygnięcia organów.