Przejdź do

Prawo pracy określa normy czasu pracy, których przekraczanie prowadzi do konieczności udzielenia pracownikowi czasu wolnego, a jeżeli to się nie stanie do wypłacenia nadgodzin. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach wiąże się z dodatkiem w wysokości 50% lub 100%. Często zdarza się, że pracownicy boją się ubiegać o czas wolny lub dodatki za nadgodziny, a nawet o samo wynagrodzenie gdyż może się to spotkać z negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy. Dlatego najczęściej o nadgodziny występują pracownicy zwolnieni z pracy. Roszczenia o nadgodziny przedawniają się z upływem 3 lat od kiedy stały się wymagalne. Zatem przykładowo dodatek za przekroczenie dobowej normy czasu pracy jest wymagalny wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

W zakresie roszczeń o nadgodziny naszym klientom oferujemy:

  • Analizę wysokości roszczeń o nadgodziny,
  • Negocjacje z pracodawcą celem ugodowego załatwienia sprawy,
  • Sporządzenie pozwu o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny,
  • Reprezentowanie przed sądem w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny.