Przejdź do

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, którego historia sięga 1961 roku, kiedy to Rada Ministrów wydała uchwałę w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych. Zawód radcy prawnego jest pokrewny w stosunku do zawodu adwokata, choć radcowie prawni w przeciwieństwie do adwokatów mogą pozostawać w stosunku pracy. Ostatnie różnice w możliwościach świadczenia usług zostały zniesione w 2015 roku, kiedy to radcowie prawni uzyskali możliwość występowania w sprawach karnych i karnoskarbowych jako obrońca, pod warunkiem nie pozostawania w stosunku pracy. Każdy radca prawny jest członkiem samorządu zawodowego i jest to przynależność obowiązkowa.

Pierwsze wzmianki na temat sądu mieszczącego się w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) sięgają 1876 roku. Początkowo budynek sądu mieścił się na terenie obecnego rynku, jednakże w 1969 roku w związku ze złym stanem technicznym i planami budowy estakady, został on wyburzony. Następnie przez 34 lata Sąd w Chorzowie nie miał swojej siedziby i był rozproszony po wielu budynkach. Nową siedzibą Sądu w Chorzowie został budynek pochodzący z 1938 roku wzniesiony dla administracji skarbowej, który w 2003 roku przeszedł gruntowny remont dla potrzeb siedziby chorzowskiego sądu.

Obecność sądu w Chorzowie sprzyjała powstawania kancelarii prawnych w tym mieście, które głównie skupiały się wokół głównego deptaka – ul. Wolności i jej przecznic. Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Oziębłowskiego mieści się w ścisłym centrum Chorzowa i zapewnia swoim klientom reprezentację w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Chorzowie.