Przejdź do

Sprawdź pakiety obsługi prawnej dla Twojej firmy

NA START

300 zł
miesiąc

do 2h pracy prawnika w miesiącu

 • Porady prawne w tym telefoniczne i mailowe
 • Opiniowanie umów
 • Pomoc przy redagowaniu pism
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie umów
 • Sporządzanie pism (sądowych i pozasądowych)
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami i kontrahentami
 • Pełna obsługa windykacji przedsądowej
 • Sporządzanie pozwów
 • Sprawdzanie ofert pod kątem zgodności z SIWZ
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Wprowadzanie zmian w KRS i rejestrach zastawów

PODSTAWOWY

600 zł
miesiąc

do 5h pracy prawnika w miesiącu

 • Porady prawne w tym telefoniczne i mailowe
 • Opiniowanie umów
 • Pomoc przy redagowaniu pism
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie umów
 • Sporządzanie pism (sądowych i pozasądowych)
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami i kontrahentami
 • Pełna obsługa windykacji przedsądowej
 • Sporządzanie pozwów
 • Sprawdzanie ofert pod kątem zgodności z SIWZ
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Wprowadzanie zmian w KRS i rejestrach zastawów

ROZSZERZONY

1000 zł
miesiąc

do 10h pracy prawnika w miesiącu

 • Porady prawne w tym telefoniczne i mailowe
 • Opiniowanie umów
 • Pomoc przy redagowaniu pism
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie umów
 • Sporządzanie pism (sądowych i pozasądowych)
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami i kontrahentami
 • Pełna obsługa windykacji przedsądowej
 • Sporządzanie pozwów
 • Sprawdzanie ofert pod kątem zgodności z SIWZ
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Wprowadzanie zmian w KRS i rejestrach zastawów

PRESTIGE

od 3000 zł
miesiąc

Rozliczenie mieszane lub pełny ryczałt bez limitu

 • Porady prawne w tym telefoniczne i mailowe
 • Opiniowanie umów
 • Pomoc przy redagowaniu pism
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie umów
 • Sporządzanie pism (sądowych i pozasądowych)
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach z klientami i kontrahentami
 • Pełna obsługa windykacji przedsądowej
 • Sporządzanie pozwów
 • Sprawdzanie ofert pod kątem zgodności z SIWZ
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Wprowadzanie zmian w KRS i rejestrach zastawów

* Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku przekroczenia liczby godzin w danym miesiącu rozliczenie dodatkowych godzin będzie się odbywało według stawki 200 zł netto za godzinę.