Przejdź do

Zakaz konkurencji jest instytucją funkcjonującą zarówno w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, jak i pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Na gruncie pracowniczym rozróżnia się zakaz konkurencji obowiązujący w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Umowa lojalnościowa ma za zadanie chronić interesy pracodawcy, zatem co ona mu może dać?  Umowa o zakazie konkurencji ma za zadanie chronić poufne informacje pracodawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością przed ich wykorzystaniem przez konkurencję. Zatem pracownik posiadający dostęp do informacji poufnych może zostać, w umowie zawartej z pracodawcą, zobowiązany do nie podejmowania działalności uznawanej za konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy, czyli nie będzie mógł podjąć pracy w konkurencji ani sam założyć firmy konkurencyjnej. Ważne zaznaczenia jest, że odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę.

Jednakże umowa o zakazie konkurencji to nie tylko korzyści dla pracodawcy, to również szereg zobowiązań, które mogą przysporzyć mu szeregu kłopotów. Przede wszystkim ceną za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest płacenie odszkodowania. Niewątpliwie ważną kwestią jest również możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Wiele pułapek czyha na pracodawcę, którzy korzysta z zakazu konkurencji, dlatego istotne jest prawidłowe sformułowanie umowy, która ma zostać zawarta z pracownikiem.

W zakresie zakazu konkurencji naszym klientom oferujemy:

  • Tworzenie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu,
  • Wprowadzanie umów i przybliżanie pracownikom znaczenia zapisów w umowie,
  • Doradztwo przy wyrażaniu zgód na działalność konkurencyjną i zmiany umów o zakazie konkurencji,
  • Dochodzenie roszczeń związanych z zakazem konkurencji.