Przejdź do

nabycie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

23 sty 2022 6:19 pm

Śmierć bliskiej osoby oprócz tego, że stanowi ogromną stratę dla osób najbliższych, ma także istotny wpływ na naszą sytuację prawną. Śmierć osoby bliskiej powoduje bowiem otwarcie spadku, które oznacza tyle co przejście ogółu praw i obowiązków, dotychczas przysługujących spadkodawcy, na jego spadkobierców. W polskim systemie prawnym możemy wyróżnić dwa źródła powołania