STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Każde postępowanie spadkowe należy rozpocząć od ustalenia kręgu spadkobierców oraz przysługujących im udziałów w spadku. Wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe. W pierwszej kolejności należy stwierdzić czy zmarły nie pozostawił testamentu. Testament może zostać sporządzony własnoręcznie, w formie aktu notarialnego, a także ustnie w obecności określonej liczby świadków lub innych „szczególnch” osób takich jak dowódca statku lub wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego. Dziedziczenie ustawowe opisane zostało w Kodeksie cywilnym.

W zakresie stwierdzenia nabycia spadku naszym klientom oferujemy:

  • Analizę i ustalenie kręgu spadkobierców,
  • Reprezentowanie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
KONTAKTU