SPRAWY LOKALOWE

Przepisy prawa regulujące kwestie związane z używaniem lokali, w tym mieszkalnych są dość skomplikowane, a lokator, najemca lub właściciel mogą stanąć przed takimi problemami jak groźba eksmisji, brak zapłaty za najem, rozliczenie nakładów poczynionych w lokalu. Podejmowaniem działań na własną rękę w tej dziedzinie można wyrządzić sobie szkodę. Lepiej uprzednio skorzystać z porady prawnej.

W zakresie spraw lokalowych naszym klientom oferujemy:

  • Obsługę umów związanych z używaniem lokalu (najem, dzierżawa, użyczenie),
  • Prowadzenie spraw o eksmisje,
  • Prowadzenie spraw o zapłatę czynszu,
  • Pomoc w sprawach związanych z rozliczeniem nakładów,
  • Obsługę wykupów mieszkań.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
KONTAKTU