Przejdź do

Przeprowadzanie procesu inwestycyjnego, to oprócz dużego wyzwania logistycznego, torównież sporo kwestii prawnych do przebrnięcia. Rozpoczęcie budowy wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dla danego typu inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę następuje po stworzeniu projektu budowlanego, co wiąże się z wyborem projektanta i zawarciem z nim umowy. Jeżeli inny podmiot projektuje, a inny buduje, kolejną kwestią jest zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Sama realizacja prac budowlanych niejednokrotnie również wymaga konsultacji prawnych, tak jak rozliczenie „odebranie” budowy. Ale samo zakończenie prac to nie wszystko. Trzeba jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a następnie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności o ile są one niezbędne.

W zakresie obsługi procesu inwestycyjnego naszym klientom oferujemy:

  • pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
  • Szybkie terminy realizacji,
  • Dobrą komunikację,

Dobór odpowiednich specjalistów na poszczególny etapach działań.