Przejdź do

Niejednokrotnie to nie my tworzymy umowę, lecz  druga strona proponuje lub narzuca tekst umowy, która ma zostać zawarta. Jeżeli nasz klient nie jest stroną, która tworzy umowę, zajmujemy się jej analizą i wprowadzamy do niej zapisy, które zabezpieczają interesy naszego klienta. Zwykle wiąże się to z wymianą projektu umowy z uwagami obydwu stron oraz negocjowaniem najważniejszych zapisów. Zwykle udaje się osiągnąć konsensus i doprowadzić do wersji akceptowalnej przez obie strony. Jeżeli wymiana uwag nie daje rezultatu zazwyczaj pomaga spotkanie przedstawicieli obydwu stron i negocjacje.

Często drobna zmiana zapisów umownych powoduje daleko idące zmiany warunków. Dla osoby nie znającej znaczenia prawnego poszczególnych zwrotów jest to niezauważalne. Dla przykładu zastąpienie słowa „zaliczka” słowem „zadatek”, powoduje wprowadzenie całkowicie różnych konsekwencji niezrealizowania umowy

W zakresie opiniowania umów naszym klientom oferujemy:

  • przedstawienie w dostępny sposób znaczenia poszczególnych zapisów umownych,
  • ochronę interesów klienta poprzez wprowadzenie lub modyfikację odpowiednich zapisów,
  • szybkie terminy realizacji,
  • negocjowanie warunków umowy z drugą stroną kontraktu,
  • efekt w postaci umowy odpowiadającej oczekiwaniu obydwu stron umowy.