Przejdź do

Prawo pracy faworyzuje stronę teoretycznie słabszą – pracownika. Poziom edukacji prawnej społeczeństwa wciąż się poprawia, a pracownicy są coraz bardziej świadomi swych praw. Prawa, które mają chronić pracowników niejednokrotnie są przez nich nadużywane, co powoduje, że pracodawca może stać się ofiarą w stosunkach ze swoimi pracownikami. Jak nie narazić się na spełnienie bezzasadnych roszczeń pracowniczych? Należy być świadomym tego co wolno i tego czego nie wolno pracodawcy, co nie jest niestety takie proste. Działania względem pracowników dobrze jest uprzednio konsultować pod kątem ewentualnych przyszłych roszczeń pracowniczych.

W zakresie ochrony przed roszczeniami pracowników naszym klientom oferujemy:

  • Tworzenie dokumentów wewnątrzzakładowych takich jak: regulaminy, zarządzenia, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie itd.,
  • Doradzanie przy rozwiązywaniu sporów z pracownikami,
  • Prowadzenie korespondenci z pracownikami
  • Pomoc w formułowaniu przyczyn rozwiązania umowy o pracę pod kątem zgodności z prawem,
  • Egzekwowanie roszczeń pracodawcy z tytułu złamania przez pracownika zakazu konkurencji,
  • Dochodzenie roszczeń związanych z wyrządzeniem szkody przez pracownika,
  • Analiza roszczeń pracowniczych pod kątem szans na wygranie w sądzie,
  • Reprezentowanie pracodawcy przed sądem pracy.