Przejdź do

Przedsiębiorca powinien być skupiony przede wszystkim na prowadzeniu biznesu, dlatego zadaniem kancelarii jest zapewnienie spokoju we wszystkich aspektach prawnych, które dotykają firmy. Stała relacja klient – kancelaria pozwala na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Dokładne poznanie specyfiki działalności firmy, jej pracowników i zwyczajów daje przewagę nad doraźnym świadczeniem pomocy prawnej. Pisma lub umowy tworzone dla stałych klientów jak i  reprezentowanie ich przed sądami i organami jest łatwiejsze i lepiej rokuje na sukces i wygraną. Długotrwała współpraca z klientem pozwala na dopasowanie struktury kancelarii do potrzeb klienta. Dobry kontakt pomiędzy pracownikami firmy i prawnikami ułatwia dochodzenie do najlepszych rozwiązań problemów.

Zalety stałej współpracy:

 • Dopasowanie pracy kancelarii do potrzeb klienta
 • Lepsze warunki cenowe i oszczędność czas potrzebnego na nawiązywanie współpracy z różnymi kancelariami
 • Stały kontakt z prawnikiem
 • Pomoc w bieżących sprawach
 • Opiniowanie wszystkich umów i pism
 • Wydawanie opinii prawnych odnośnie skutków prawnych działań, braku działań, zaistniałych sytuacji
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach
 • Prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych we wszystkich rolach procesowych (powód, pozwany, uczestnik, interwenient i inne)
 • Wsparcie w przetargach, sprawdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, analizowanie treści oferty pod kątem wymogów SIWZ, reprezentowanie klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

Sposoby naliczania wynagrodzenia:

 • Ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie ustalone niezależnie od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną. Klient wie z góry ile wyniesie koszt jego obsługi prawnej.
 • Godzinowe – liczone jako iloczyn ustalonej stawki godzinowej i czasu poświęconego na obsługę prawną w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie obejmuje faktycznie przepracowany czas.
 • Procent od sukcesu (success fee) – ustalany dla danych zadań, przewiduje określoną wysokość wynagrodzenia uzależnioną od rezultatów.
 • Mieszane (mixed fee) – kombinacje połączeń wynagrodzenia ryczałtowego, godzinowego, success fee.