Przejdź do

AKTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE (REGULAMINY, UMOWY, ZAKAZY KONKURENCJI)

Dokumenty regulujące stosunek pracy takie jak m.in.: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę to podstawowy warunek zatrudniania pracowników zgodnie z prawem i w sposób nie dający podstaw do sporów z pracownikami. Dbamy o to aby dokumenty naszych klientów odpowiadały jego potrzebom i były na bieżąco aktualizowane odpowiednio do następujących zmian w prawie. Niedostosowanie aktów wewnątrzzakładowych do obowiązujących przepisów prawa może skutkować obowiązkiem spełnienia świadczeń pracowniczych, których pracodawca nie wkalkulował w swoją działalność, a także narażeniem się na odpowiedzialność w formie wykroczenia. Aby tego uniknąć lepiej jest zadbać o te sprawy.

Naszym klientom w zakresie tworzenia aktów wewnątrzzakładowych naszym klientom oferujemy:

  • Tworzenie aktów wewnątrzzakładowych takich jak umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji itp.,
  • Dostosowanie powyższych dokumentów do potrzeb i oczekiwań pracodawcy, w szczególności w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy, systemów wynagradzania,
  • Aktualizacja aktów wewnątrzzakładowych w związku ze zmianami w prawie,
  • Wprowadzanie aktów wewnątrzzakładowych w życie, wyjaśnianie ich znaczenia pracownikom klienta.